Tìm đường chết phát xuống ý nguyện vĩ đại, tình nguyện ăn món Nhật chết no Hạ Vũ, đi tới một cái làm hắn hoàn toàn xa lạ bình hành thế giới Địa Cầu.

Cái gì, Trù Thần dưỡng thành?

"Ngươi muốn thỏa mãn không chỉ là bình thường nhân loại thèm ăn, còn có đủ loại yêu ma, Bách Quỷ Dạ Hành, dùng đồ ăn cảm hóa chúng nó!" Lão đầu khốc khốc đối với hắn nói như thế.

Vì thế, Hạ Vũ ở Trù Thần trên đường lao nhanh không thôi.

Thấy lão kia convert ẩu quá. Mà đúng truyện ta đang nghiền nên ta convert lại.
Mới nhất
4 ngày trước

Đề cử

vote
27
Nguyệt phiếu
192
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

belltb9x Avatar

belltb9x

Level: 0
Điên Có Tổ Chức
1
557
2630

Vinh danh bảng

loading


Kudohama 44
ranger2007hcm 40
ktpm1k6haui1@ 40
em_yeu_hk_1102@ 20
ashura.yaksa@ 20
heoheo 20
nike_009 2
vuducnghi1984@ 2
mieu 2
kindertaro93 2