Xuyên qua trường sinh bất tử thành đế tuấn

Trích Đoạn

Chương 150 : Tôn Thân Thức Tỉnh !! Trong Mặt

Chương 149 : Đế Tuấn Hành Động ! Tình Hình

Chương 148 : Doanh Chuyển Thế ! Đại Ân Biến

Chương 147 : Đại Ân Thiên Triều Vs Đại

Chương 146 : Diệt Thiên Thần Tử ! Ước Chiến

1 - Chương 1 Xuyên Việt Thành Kim Ô

2 - Chương 2 Hóa Hình , Tuyển Lộ Và Phân Thần

3 - Chương 3 Luận Bàn , Đế Kiếm , Tiến Vào

4 - Chương 4 : Kim Kê Nhất Tộc

5 - Chương 5 : Chém Giết và Thu Phục

6 - Chương 6 : Thu Phục Kim Kê

7 - Chương 7 : Tình Hình Đại Thiên Và Suy Tính

8 - Chương 8 : Thu Phục Các Tộc

9 - Chương 9 : Đại Yêu Thánh Đình

10 - Chương 10 : Phong Thần Cường Địch Lai Phạm

11 - Chương 11 : Nổi Danh Thiên Hạ và Cuộc Thi

12 - Chương 12 : Trạng Nguyên Bạch Trạch , Anh

13 - Chương 13 : Thống Nhất Thập Đại Cương

14 - Chương 14 : Binh Phát Ngự Yêu Tông

15 - Chương 15 :Huyết Chiến Ngự Yêu Tông

16 - Chương 16 : Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận

17 - Chương 17 : Hạo Khí Thánh Nhân

18 - Chương 18 :Vào Âm Phủ

19 - Chương 19 : Thống Nhất Thiên Quỷ Cương Vực

20 - Chương 20 : Binh Phạt Các Cương Vực

21 - Chương 21 : U Tuyền Cương Vực

22 - Chương 22 : Thôn Phệ Mệnh Tổ

23 - Chương 23 : Đại Thu Hoạch

24 - Chương 24 : Đụng Độ Đại Tự Tại Thiên

25 - Chương 25 : Đồ Thánh Giết Ma Lập Thiên Đình

26 - Chương 26 : Thiên Số Nộ Vu Tộc Xuất

27 - Chương 27 : Sơ Đại Lang Tổ Thái Âm

28 - Chương 28 : Đột Phá Xuất Quan Trở Về

29 - Chương 29 : Tình Hình Vu Tộc .

30 - Chương 30 : Thiên Đế Đám Cưới Vu Tộc Phá

Xem hết