Tên truyện

Người yêu cầu

Tổng số chương yêu cầu

Tổng số đậu phải trả

Tình trạng

Link truyện


Võ Hiệp Chi Thần Cấp Bắt Cóc Phạm
٩(^‿^)۶

15:01:23 - 25/03/2017

38

(từ 313 đến 350)

4,560 đậu

(120 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Băng Phôi Nhị Thứ Nguyên
zxcchi

01:54:59 - 24/03/2017

101

(từ 2145 đến 2245)

20,200 đậu

(200 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Võ Hiệp Vô Tận Ác Nhân
nguoilatao

17:09:38 - 23/03/2017

5

(từ 918 đến 922)

500 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

火影之我是奥特曼 - hỏa ảnh chi ta là Áo Đặc Mạn
minmax12393

14:09:10 - 23/03/2017

100

(từ 1 đến 100)

25,000 đậu

(250 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Siêu Cấp Kim Tiền Hệ Thống
zzlanhwlungzz

12:05:08 - 23/03/2017

250

(từ 401 đến 650)

37,500 đậu

(150 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Nông Gia Tiên Điền
leluongtruong7793

00:37:29 - 23/03/2017

22

(từ 1179 đến 1200)

5,500 đậu

(250 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Tôn Thượng
kiemtiensu

23:33:53 - 21/03/2017

2

(từ 1051 đến 1052)

200 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Cửu Tinh Cổ Thần
chung172000

14:10:01 - 24/03/2017

1

(từ 3 đến 3)

100 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận