Tên truyện

Người yêu cầu

Tổng số chương yêu cầu

Tổng số đậu phải trả

Tình trạng

Link truyện


逆回十六夜的二次元穿梭
strauss

23:39:51 - 23/02/2017

600

(từ 1 đến 600)

120,000 đậu

(200 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Mạt Thế Nguy Thành
kekkakshi

22:53:22 - 23/02/2017

30

(từ 1171 đến 1200)

4,500 đậu

(150 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Hạnh Phúc Đại Rút Thưởng Hệ Thống
nhatzero2312

20:57:14 - 23/02/2017

3

(từ 135 đến 137)

300 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Vũ Phá Cửu Hoang
huyethoagia

14:30:26 - 23/02/2017

5

(từ 238 đến 242)

575 đậu

(115 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Tinh Thần Tạo Hóa Quyết
๖ۜVân ๖ۜPhong™

22:53:08 - 22/02/2017

371

(từ 492 đến 862)

37,100 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Thiên Giới Chí Tôn
๖ۜVân ๖ۜPhong™

22:49:29 - 22/02/2017

240

(từ 792 đến 1031)

24,000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Truyền Kiếm
Dekhongtam

23:03:04 - 21/02/2017

9

(từ 527 đến 535)

900 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Trục Lộc Chi Triệu Hoãn Mãnh Tướng
kimgia

14:34:43 - 21/02/2017

40

(từ 491 đến 530)

6,000 đậu

(150 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Hokage Chi Bãi Rác
shutup147

13:16:36 - 21/02/2017

293

(từ 608 đến 900)

351,600 đậu

(1200 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Tôn Thượng
kiemtiensu

21:25:16 - 20/02/2017

4

(từ 987 đến 990)

400 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Shakugan Chi Nguyên Tội Hàng Lâm
nguyenlehoa

18:57:25 - 20/02/2017

50

(từ 1455 đến 1504)

175,000 đậu

(3500 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Tây Du Chi Bát Giới Toàn Năng Hệ Thống
SacKa

10:54:29 - 20/02/2017

20

(từ 251 đến 270)

2,000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Kiếm Linh
izuri0811

21:34:19 - 19/02/2017

11

(từ 1190 đến 1200)

1,100 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn
Mrton1

08:00:01 - 23/02/2017

20

(từ 66 đến 85)

2,000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Cửu Tinh Cổ Thần
chung172000

08:00:01 - 23/02/2017

1

(từ 3 đến 3)

100 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận