Tên truyện

Người yêu cầu

Tổng số chương yêu cầu

Tổng số đậu phải trả

Tình trạng

Link truyện


Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống
240

(từ 961 đến 1200)

24.000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Công Phu Thánh Y
30

(từ 901 đến 930)

3.000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Lão tử là Fide
50

(từ 412 đến 461)

15.000 đậu

(300 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn
20

(từ 66 đến 85)

2.000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Siêu Cấp Tiên Học Viện
100

(từ 637 đến 736)

10.000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Shakugan Chi Nguyên Tội Hàng Lâm
50

(từ 1455 đến 1504)

52.500 đậu

(1050 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

海贼:无限恶魔
350

(từ 1 đến 350)

140.000 đậu

(400 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Theo Võ Hiệp đến Huyền Huyễn
80

(từ 571 đến 650)

8.000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Pokemon chi siêu cấp sửa đổi phần
5

(từ 161 đến 165)

500 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Số Liệu Hóa Võ Đạo
13

(từ 238 đến 250)

2.600 đậu

(200 đậu/1c)

truyện cạnh kỹ liên minh http://book.qidian.com/info/1003486570
10

(từ 1 đến 10)

1.000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Dị Giới Đại Giải Trí
7

(từ 4 đến 10)

700 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Harry Potter Cùng Bí Mật Bảo Tàng
4

(từ 619 đến 622)

800 đậu

(200 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Vị Diện Thang Máy
265

(từ 736 đến 1000)

26.500 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Hợp Thể Song Tu
4

(từ 1092 đến 1095)

4.000 đậu

(1000 đậu/1c)

Converter ☯Lão Hạc♋, Caophusoai đã đăng ký

Pokemon chi phú nhị đại nghịch tập
6

(từ 1315 đến 1320)

600 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Truyền Kiếm
34

(từ 527 đến 560)

3.400 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Vô hạn thế giới trung siêu thoát
71

(từ 639 đến 709)

8.520 đậu

(120 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Cửu Tinh Cổ Thần
1

(từ 3 đến 3)

100 đậu

(100 đậu/1c)

Converter ♫ ๖ۣۜLucario ♫, ๖ۣۜJet ๖ۣۜBlack đã đăng ký

Hải Tặc Chi Vô Hạn Sí Dực
30

(từ 1 đến 30)

3.000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Đô Thị Chi Tối Cường Nữ Phó Hệ Thống
14

(từ 56 đến 69)

1.400 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Vô Hạn Vương Giả Hàng Lâm
31

(từ 504 đến 534)

3.100 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

犬夜叉之进化系统
800

(từ 1 đến 800)

320.000 đậu

(400 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Phế vật nghịch Thiên tiểu thư
4

(từ 5645 đến 5648)

400 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Ta Vô Hạn Nhân Sinh
45

(từ 1006 đến 1050)

4.500 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Tối Cường Chiến Xa Hệ Thống
100

(từ 1 đến 100)

10.000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Đại Chúa Tể
31

(từ 1420 đến 1450)

4.650 đậu

(150 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Võ Hiệp Chi Thần Cấp Bắt Cóc Phạm
51

(từ 211 đến 261)

10.200 đậu

(200 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Ta mang theo trong người Lục Đạo Tiên Nhân
22

(từ 609 đến 630)

4.400 đậu

(200 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Võ Giả Tại ONE PIECE
80

(từ 81 đến 160)

16.000 đậu

(200 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Marvel: Vương giả hàng lâm
101

(từ 831 đến 931)

15.150 đậu

(150 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Võ Đạo Hoàng Tôn
2

(từ 815 đến 816)

200 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

逆回十六夜的二次元穿梭
260

(từ 1 đến 260)

39.000 đậu

(150 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Vượt Qua Thần Hệ Thống
10

(từ 1701 đến 1710)

1.000 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Pokemon Chi Vương Giả Vô Song
35

(từ 1366 đến 1400)

3.500 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Siêu Cấp Bug Hệ Thống
2

(từ 22 đến 23)

200 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận