Tên truyện
Người yêu cầu
Tổng số chương yêu cầu
Tổng số đậu phải trả
Tình trạng
Link truyện
Đế Lâm Nhị Thứ Nguyên
nguyenlehoa

13:36:29 - 13/12/2017

253

(từ 1048 đến 1300)

164,450 đậu

(650 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Ta ở Dị Giới Có Tòa Thành
ilussm0411

03:25:02 - 12/12/2017

3

(từ 698 đến 700)

300 đậu

(100 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

无限进化之吾为黑龙
[email protected]

12:40:47 - 11/12/2017

94

(từ 1 đến 94)

23,500 đậu

(250 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Yêu Thần Ký
tisun106193

04:40:13 - 11/12/2017

80

(từ 461 đến 540)

32,000 đậu

(400 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Võ Hiệp Vô Địch Vương Tọa
thinh1994bd1

19:44:03 - 09/12/2017

4

(từ 1772 đến 1775)

600 đậu

(150 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Hợp Thể Song Tu
dan7121996

14:00:01 - 12/12/2017

6

(từ 1201 đến 1206)

6,000 đậu

(1000 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

Tối cường chi Sakamaki Izayoi
[email protected]

08:30:01 - 11/12/2017

5

(từ 546 đến 550)

15,000 đậu

(3000 đậu/1c)

Chưa converter nào nhận

http://www.uukanshu.net/b/41527/
Minato

21:04:19 - 22/05/2017

10

(từ 1 đến 10)

10,000 đậu

(1000 đậu/1c)

Long Vương Truyền Thuyết
royethan

20:03:54 - 28/04/2017

101

(từ 1004 đến 1104)

10,100 đậu

(100 đậu/1c)

Converter dinhnhan đã đăng ký

Tối Cường Cuồng Bạo Thăng Cấp
[email protected]

13:44:59 - 21/04/2017

31

(từ 1446 đến 1476)

6,200 đậu

(200 đậu/1c)

Converter ๖ۣۜLiu đã đăng ký

Kiếm Linh
0926555040

06:15:57 - 07/04/2017

4

(từ 1197 đến 1200)

1,000 đậu

(250 đậu/1c)

Converter ❦๖ۣۜNocturneღ❧, dinhnhan đã đăng ký