Tu chân quay về ở đô thị tác giả: Người lạ điTám mươi năm trước, Duẫn Tu tu vi đột phá cực hạn, truy tìm cảnh giới cao hơn, bước lên đi tinh không xa xôi bỉ ngạn lộ trình.Tám mươi năm sau, tu vi bình cảnh, ý thức được khúc mắc chưa xong Duẫn Tu lại từ tinh không bỉ ngạn Tu Chân Giới về tới địa cầu.Nhưng mà, tám mươi năm quang âm mất đi, trên địa cầu từ lâu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. . .

Trích Đoạn

Chương 1309: Nhân sinh viên mãn

Chương 1308: Nhổ cỏ tận gốc

Chương 1307: Tinh Hải Thiên tận thế

Chương 1306: Tuyệt vọng

Chương 1305: Muốn chạy trốn?

Xem hết