Hắn là một gã học sinh phổ thông, trong lúc vô tình được tu chân truyền thừa, từ đây đi thượng không tầm thường cuộc sống đô thị. Vốn là tưởng điệu thấp, nhưng nhân nắm giữ một thân cải tử hồi sinh y thuật cùng xuất thần nhập hóa võ công, làm cho hắn nhiều lần phong mang tất lộ, thành làm đông đảo mỹ nữ vờn quanh, vô số quan lại, thương nhân vây đỡ tồn tại. . .
Mới nhất
4 tuần trước

Đề cử

vote
6
Nguyệt phiếu
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
47
25715
1070

Vinh danh bảng

loading


h7101983 10