Năm năm trước, Tiêu Phàm đột nhiên mất tích bí ẩn, sống không thấy người, chết không thấy xác, không ai biết hắn thật ra đã đi đến thế giới tiên hiệp rộng lớn vô biên, tiên thần nườm nượp, yêu ma hoành hành.

Năm năm sau, Tiêu Phàm đã trải qua năm ngàn năm dài dằng dặc ở thế giới tiên hiệp kia với một thân năng lực thần bí khó lường, thông thiên động địa, hắn lại lần nữa trở về.

≡ CẢNH GIỚI TU LUYỆN
Hậu thiên (Nhân cấp) → Tiên thiên (Địa cấp) → Sinh cảnh (Thiên cấp) → Tử cảnh (Long cảnh) → Niết Bàn cảnh (Thần cảnh) [Nhất chuyển → Thập chuyển] → Chân Võ cảnh [Nhất giai → Bát giai] → ??? → Thiên Vương cảnh → Đế cảnh.

≡ DANH HIỆU
Tinh diệu → Vương tử → Hoàng tử → Khí vận chi tử → Thiên mệnh chi tử.

≡ LUYỆN ĐAN
*** ĐAN DƯỢC: Hoàng đan [Nhất phẩm → Thập phẩm] → Huyền đan → Địa đan → Thiên đan → Tiên đan → Thần đan → Cấm kỵ đan dược.
*** LUYỆN ĐAN SƯ: Hoàng cấp [Nhất phẩm → Thập phẩm] → Huyền cấp → Địa cấp → Thiên cấp → ?

✎ CONVERTER NGAYTHODNG
- Truyện YY pha chút tự ngược, nam chính bá đạo thị huyết, gái tuy nhiều nhưng tạm thời chưa thấy hậu cung.
- Truyện ra được hơn 1900 chương rồi, mình đăng hơn 100 chương/ngày nên các đạo hữu đọc thoải mái.
Mới nhất
3 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
121,668
Linh khí
210
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • anhhung đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  16 phút trước
 • anhhung đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  14 giờ trước
 • minhnhut01 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • hoainamst89 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • ngaythodng đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 ngày trước
 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 ngày trước
 • ★@ đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  4 ngày trước
 • ngaythodng đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  4 ngày trước
 • virusss đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 ngày trước
 • windsky đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  4 ngày trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
 • boysatthu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 ngày trước
ngaythodng Avatar

ngaythodng

Level: 0
Nông Dân Dự Bị
12
3174
134203

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

104 bình luận


ngaythodng 65
hoainamst89 50
★@ 25
windsky 15
virusss 10
anhhung 10
boysatthu 5
minhnhut01 5