Đánh giá
Đã có 0 người đánh giá
Đi vào tu tiên thế giới, chứng kiến các thiên chi kiêu tử, trọng sinh giả, hệ thống, lão gia gia,...
cướp đoạt khí vận, không vì tranh phong, không vì bất tử, chỉ vì mong muốn được chứng kiến.
Mới nhất
6 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
3,134
Linh khí
0
Điểm ái mộ
2
36
14692

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận