Đánh giá
Đã có 32 người đánh giá
Hắn là Tiên Giới mạnh nhất Ngoan Nhân đại đế , đồng cấp Tiên Tôn đánh xong toàn không còn cách nào khác , hàng phục kim long làm thú cưỡi , Bạch Hổ thành mèo , Chu Tước Kentucky , ngủ qua Cửu Thiên Huyền Nữ , tại Lăng Tiêu Bảo Điện nhảy thoát y... Bây giờ trở về về đô thị trở thành một tên phổ thông nhân dân giáo sư cùng các ngươi nói vớ vẩn , muội tử kia quần áo ngươi mặc xong , ta là tới dạy các ngươi làm người!
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
600
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • [email protected] đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • hoainam đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • shyyig đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • Trungkien99 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • doanhoangg đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • xlovevt7x đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  5 tháng trước
 • uchihaclan đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • vuongdqdbn đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • huan1995coi đề cử 6 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • uchihaclan đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  6 tháng trước
 • nguyen29192 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • nguyen29192 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • uchihaclan đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
Đẹp Trai Có Gì Sai
162
100900
94183

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

45 bình luận


uchihaclan 140
huan1995coi 120
nguyen29192 80
hoainam 40
vuongdqdbn 20
xlovevt7x 20
doanhoangg 20
Trungkien99 20
shyyig 20