Túng Thiên Thần Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.4/ 10 - 18 phiếu
Một mảnh Thanh Diệp nghịch loạn năm tháng, vạch trần vạn cổ tân bí, thiếu niên từ bé nhỏ quật khởi, mai táng thần ma.

Ngủ đẹp nhất nữ nhân, giết mạnh nhất kẻ địch.

Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nghiền ép vạn giới thiên kiêu, thề muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử giả.

Dung hợp chín đại chân huyết, thành tựu vô thượng Thần Đế, một người một chiêu kiếm, giết hết thế gian địch!

Trích Đoạn

Chương 1115: Kiếm đạo thiên kiêu (Chương

Chương 1114: Nhân tộc Kiếm Cung di tích

Chương 1113: Bị nguyền rủa Thần Thú

Chương 1112: Lấy lực phục thú

Chương 1111: Khảo ra 1 cái Thần Thú

1 - Chương 1: Đào hôn

2 - Chương 2: Túng Thiên Thánh Điển

3 - Chương 3: Thời khắc trọng yếu

4 - Chương 4: Thiếu chủ 3 quan

5 - Chương 5: Long Hoàng Thuế Phàm quyền

6 - Chương 6: Giới môn

7 - Chương 7: Lâm Kha Đồng

8 - Chương 8: Kiếm tiền phương pháp

9 - Chương 9: Minh văn sư

10 - Chương 10: Lần thứ hai lên cấp

11 - Chương 11: 1 hổ lực lượng

12 - Chương 12: Kim Bằng 6 bộ

13 - Chương 13: Cuối năm sát hạch

14 - Chương 14: Chấn động

15 - Chương 15: Khương Thánh Hoàng con gái

16 - Chương 16: Săn bắn

17 - Chương 17: Linh thể 7 tầng trời

18 - Chương 18: Toàn thân đều là mê

19 - Chương 19: Hàng phục kim Hống

20 - Chương 20: Thiên tài cùng phế vật!

21 - Chương 21: Săn bắn đệ 1

22 - Chương 22: Điên cuồng lên cấp

23 - Chương 23: Cuối năm luận võ

24 - Chương 24: Hắc mã

25 - Chương 25: Trước 10

26 - Chương 26: Long cốt

27 - Chương 27: Kim Long ấn thất bại

28 - Chương 28: Kiếm ý mới hiện ra

29 - Chương 29: Như thần để giáng trần

30 - Chương 30: Cuối năm đệ 1

Xem hết