Tương Tín Hữu Quỷ

DS Chương Đề cử

Điểm: 10/ 10 - 2 phiếu
Hồ Nam là một cái thần kỳ phương, nơi này có văn hoá địa phương thần bí, cho dù hôm nay khoa học hưng thịnh, cũng có thật nhiều sự tình thần bí, không cách nào dùng lẽ thường đi đo lường được.

Trích Đoạn