Nếu có một ngày, anime, trò chơi, trong phim ảnh quái vật, hàng lâm đến trong hiện thực...

Hàng lâm lưu khai sơn tác 《 Cực Hạn Khủng Cụ 》, vô hạn lưu 《 Mộng Tưởng Tiến Hóa 》 tác giả, trở về chi tác.

Tác giả của bộ Mộng Tưởng Tiến Hóa, nghỉ 2 năm và giờ quay lại. Phong cách giờ vẫn vậy, một món thập cẩm với võ hiệp, phim, game, truyện, hoạt hình và cơ số thứ khác, vài tên NVP não tào nhằm tăng bá cho main, gái gú đầy người và trên hết đọc đủ sướng.
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử

vote
6
Nguyệt phiếu
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Tài Tử Phong Lưu
16
6141
9

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


phamquocan1993@ 40
d