Nếu có một ngày, anime, trò chơi, trong phim ảnh quái vật, hàng lâm đến trong hiện thực...

Hàng lâm lưu khai sơn tác 《 Cực Hạn Khủng Cụ 》, vô hạn lưu 《 Mộng Tưởng Tiến Hóa 》 tác giả, trở về chi tác.

Tác giả của bộ Mộng Tưởng Tiến Hóa, nghỉ 2 năm và giờ quay lại. Phong cách giờ vẫn vậy, một món thập cẩm với võ hiệp, phim, game, truyện, hoạt hình và cơ số thứ khác, vài tên NVP não tào nhằm tăng bá cho main, gái gú đầy người và trên hết đọc đủ sướng.
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
25,460
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Nghèo Rớt Mồng Tơi
13
6012
17038

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

8 bình luận


nguyenduc666 10