Mang theo trong người Khủng Long Đại Thế Giới, Yến Phi nguyên bản chẳng qua là muốn ăn điểm trứng khủng long, nếm thử Khủng Long thịt...

Lại chợt phát hiện, mình cũng có thể thay đổi hàng Khủng Long, thế là từ một cái nho nhỏ mảnh hàm rồng bắt đầu, sinh hoạt, trở nên càng ngày càng đặc sắc...

P/S Converter : Cầu vote 10* cầu vote 9~10d mỗi chương

Đề cử

vote
4
Nguyệt phiếu
90
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
32
16157
1088

Vinh danh bảng

loading


thoughtrsr@ 50
nhikute387@ 20
thuytjenla 20