Tuyệt Thế Dược Thần

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.8/ 10 - 293 phiếu
Một đời đan đế bị kẻ gian hãm hạiTừ nay, trên đời thiếu một Thanh Vân Tử, nhiều hơn một cái vô địch quần là áo lụaTrọng tẩu đan dược đại đạoLàm sao nghịch thương thiên, bằng vào trong tay ta dược!

Trích Đoạn


Chương 1356: Quy Vân thực lực!

Chương 1355: Vương Tùng giết đến!

Chương 1354: Táng tận thiên lương!

Chương 1353: Mua dây buộc mình

Chương 1352: Võ Mông học phủ

1 - Chương 1: Đồ chơi này cũng có thể ăn?

2 - Chương 2: Linh Chá Cửu Dương Thần Quyết

3 - Chương 3: Hốt thuốc

4 - Chương 4: Nghi ngờ

5 - Chương 5: Thổ huyết

6 - Chương 6: Đổi dược phương

7 - Chương 7: Thất khiếu chảy máu

8 - Chương 8: Tự tìm đường chết

9 - Chương 9: Đến mà không hướng vô lễ cũng

10 - Chương 10: Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân

11 - Chương 11: Giết người diệt khẩu

12 - Chương 12: Cửu Âm Liên Thần Mạch

13 - Chương 13: Phụ tử tâm sự

14 - Chương 14: Bạo Nguyên Đan

15 - Chương 15: Biện dược

16 - Chương 16: Lời nói tương kích

17 - Chương 17: Tín nhiệm cùng lựa chọn

18 - Chương 18: Tăng thực lực lên

19 - Chương 19: Mật mưu

20 - Chương 20: Đường về

21 - Chương 21: Thanh đồng sát thủ

22 - Chương 22: Thuấn thiểm

23 - Chương 23: Ta chỉ xuất một chỉ

24 - Chương 24: Chó khôn không cản đường

25 - Chương 25: Cuộc chiến sinh tử

26 - Chương 26: Trảo không

27 - Chương 27: Điệp Lãng Ba Tâm Chưởng

28 - Chương 28: Mỗi người chuẩn bị chiến đấu

29 - Chương 29: Đánh cuộc

30 - Chương 30: Nhường ngươi ba chiêu

Xem hết