Tuyệt Thế Tà Thần

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.7/ 10 - 61 phiếu
Hành tẩu giữa sinh tử , trong thiện ác giết chóc , máu và xương vương tọa , chỉ có cường giả , mới có thể lên đỉnh! Trên địa cầu Phương Hằng xuyên qua đến một cái huyết mạch mỏng manh trên người thiếu niên , được nghịch thiên huyết mạch , ngộ võ học chân lý , chiến đại lục cường giả , ở trên đại lục sớm nắng chiều mưa , một tay che trời!"Chiến đấu đi, chỉ có chiến đấu , mới có thể biến đổi mạnh!

Anh em đọc truyện vote 9 -10 ủng hộ mình với nhé. Mình cảm ơn nhiều !!!

Trích Đoạn

Chương 922: Tiến nhập tầng thứ ba!

Chương 921: Tiến nhập Song Thần Tháp!

Chương 920: Tần Nhất Hoàng cuồng ngạo!

Chương 919: Chính thức tiến nhập!

Chương 918: Đại hội bắt đầu!

1 - Chương 1: Tân sinh huyết mạch

2 - Chương 2: Báo thù

3 - Chương 3: Trọng thương bỏ chạy

4 - Chương 4: Mạo hiểm đoạt bảo .

5 - Chương 5: Chém giết đồng môn!

6 - Chương 6: Bên trong môn quy củ

7 - Chương 7: Tăng cường uy danh .

8 - Chương 8: Phương gia Tam thiếu .

9 - Chương 9: Trận pháp lộ tuyến đồ!

10 - Chương 10: Quyết Tử Đài .

11 - Chương 11: Độc Thạch , nguy cảnh .

12 - Chương 12: Giải quyết hậu hoạn

13 - Chương 13: Võ Ngục .

14 - Chương 14: Đại quân đến!

15 - Chương 15: Môn chủ đến!

16 - Chương 16: Ký danh chấp pháp đường thủ

17 - Chương 17: Chỉ có lực lượng , mới có thể

18 - Chương 18: Tức giận lên đầu!

19 - Chương 19: Đoạt động phủ!

20 - Chương 20: Phế bỏ tu vi .

21 - Chương 21: Không cần nội kình chiến đấu!

22 - Chương 22: Ta Phương Hằng tới!

23 - Chương 23: Phương gia Lục thúc .

24 - Chương 24: Giết thống khoái!

25 - Chương 25: Nhìn một chút ai giết ai!

26 - Chương 26: Phương gia cơn giận!

27 - Chương 27: Phụ mẫu ly biệt .

28 - Chương 28: Một cái đối thủ!

29 - Chương 29: Đêm mưa chi sát!

30 - Chương 30 toàn diệt!

Xem hết