Đánh giá
Đã có 19 người đánh giá
Người mang Chiến Thần huyết mạch, cuồng huyết ngông nghênh, lực áp chư hùng!

Bất Diệt Thánh Thể thân thể, nhục thân thành thánh, quét ngang Bát Hoang Lục Hợp!

Thiên phúc địa diệt, vì ta vĩnh tôn!

2k chương
Mới nhất
12 giờ trước

Đề cử

vote
33
Nguyệt phiếu
746
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • thientukieu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • ngoclinh1234 ném đậu thúi DarkHero
  1 ngày trước
 • khangchivas đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • baby_boy_kothichyeu@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 ngày trước
 • DuyLibra đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 ngày trước
 • 3qkuke86 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 ngày trước
 • Vrun543 ném đậu thúi DarkHero
  4 ngày trước
 • Vrun543 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 ngày trước
 • ngoclinh1234 ném đậu thúi DarkHero
  4 ngày trước
 • ThanhDu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 ngày trước
 • longde123 đề cử 7 Nguyệt Phiếu
  6 ngày trước
 • ThanhDu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  6 ngày trước
 • tai_kute_1997@ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • ThanhDu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • ThanhDu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • Tantai1995 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • 3qkuke86 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • ctlthdvd đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • Tantai1995 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • 3qkuke86 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • thientukieu đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • hvantoan666@ đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • thienca999 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • nhochaikute007 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • DuyLibra đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • DarkHero buff Kim Sa Châu
  2 tuần trước

Cùng tác giả

DarkHero Avatar

DarkHero

Level: 3
70
67009
12948

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

40 bình luận


longde123 140
DarkHero 80
ThanhDu 80
ctlthdvd 60
3qkuke86 60
DuyLibra 60
thienca999 40
hvantoan666@ 40
Tantai1995 40
thientukieu 40
nhochaikute007 20
tai_kute_1997@ 20
Vrun543 22
baby_boy_kothichyeu@ 20
khangchivas 20
ngoclinh1234 4