Tuyệt thế vũ hồn

DS Chương Đề cử

Điểm: 9/ 10 - 156 phiếu
Long Mạch đại lục, vạn tộc mọc như rừng, tông môn vô số, võ giả vi tôn. Cường giả Hủy Thiên Diệt Địa, người yếu bò lổm ngổm như Kiến. Thiếu niên Trần Phong, Đan Điền như sắt, không cách nào tu luyện, chịu hết mắt lạnh. Ngẫu nhiên được Chí Tôn Long Huyết, thần bí cổ đỉnh, từ nay nghịch thiên quật khởi, đột nhiên xuất hiện! Đáng yêu Yêu Hồ, Lãnh Ngạo Nữ Hoàng, Ma Môn Yêu Nữ, Thần Tộc Công Chúa, tất cả đều vào ta trong ngực. Sửa truyền thừa vô thượng, ngưng mạnh nhất Vũ Hồn, tọa ủng chúng mỹ, ngạo thị

Trích Đoạn


Chương 2963:

Chương 2962: Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi

Chương 2961: Đằng Giao Khởi Phượng Đan thần

Chương 2960: Rách rưới thiết giáp! Phòng

Chương 2959: Ngay tại lúc này!

1 - Chương thứ nhất Thủ Mộ năm năm

2 - Chương 2: Liên tiếp đột phá!

3 - Chương 3: Lấn áp

4 - Chương 4: ai mới là phế vật?

5 - Chương 5: Chọn vũ kỹ

6 - Chương 6: Quang minh Đại Thủ Ấn!

7 - Chương 7: Điên cuồng đột phá

8 - Chương 8: Ngàn cân lực!

9 - Chương 9: Giết ngược!

10 - Chương 10: Đột phá! Hai ngàn cân lực!

11 - Chương 11: Yêu Thú đánh giết!

12 - Chương 12: Lấy trộm Linh Dược!

13 - Chương 13: Lại đột phá! 3000 cân lực!

14 - Chương 14: Đánh chết Yêu Lang!

15 - Chương 15: Giết người Đoạt Bảo

16 - Chương 16: Đuổi giết!

17 - Chương 17: Tử chiến Hậu Thiên Thất Trọng

18 - Chương 18: Quang minh Đại Thủ Ấn Đệ Nhị

19 - Chương 19: Bất Động Minh Vương ấn!

20 - Chương 20: Đột phá Lục Trọng!

21 - Chương 21: Đánh

22 - Chương 22: Chém rắn

23 - Chương 23: Xà Huyết tắm

24 - Chương 24: 9000 cân lực!

25 - Chương 25: Trở lại tông môn

26 - Chương 26: Mở quán

27 - Chương 27: Cường đoạt thật sao?

28 - Chương 28: Quả quyết sát phạt

29 - Chương 29: Bồi thường

30 - Chương 30: Ngoại Tông chợ

Xem hết