Vạn Cổ Đại Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 81 phiếu
Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu, Chiến Thần đại lục thập đại phong hào Chí Tôn đứng đầu, chạm tới Thần Linh cảnh giới cường giả tuyệt thế, nhưng bởi vì bạn tốt hãm hại mà chết, sống lại ở vạn năm sau trên người một thiếu niên bình thường.

Quyền ra càn khôn động, niệm động tinh hà diệt, một đời Chí Tôn, vinh quang trở về, từ đây bước lên một cái quét ngang các lộ thiên tài con đường vô địch!

Thần nếu chặn ta, ta tất tru Thần, Thiên nếu chặn ta, ta tất thôn Thiên! Đan - Khí - Trận đều tam tuyệt.

Trích Đoạn


Chương 640: Yêu Thánh truyền thừa!

Chương 639: Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận!

Chương 638: Vạn Yêu Điện đường

Chương 637: Đại biểu ca

Chương 636: Phần Thiên Yêu Hoàng

1 - Chương 1 : Một vạn năm sau

2 - Chương 2: Thôn Thiên bí thuật

3 - Chương 3: Hai toà chí tôn tượng

4 - Chương 4: Hành hung cẩu nam nữ

5 - Chương 5: Chấp pháp đường

6 - Chương 6: Thanh lý môn hộ

7 - Chương 7: Ông trời, đánh chết hắn!

8 - Chương 8: Nam Cung Hiên

9 - Chương 9: Trường Sinh Môn thánh tử

10 - Chương 10: Tử Tiêu thần lôi

11 - Chương 11: Trường Sinh tháp thí luyện

12 - Chương 12: Lăng Tiêu thánh tử

13 - Chương 13: Tiểu Kim Cương Quyền

14 - Chương 14: Trường Sinh chí tôn kinh

15 - Chương 15: Ngũ hành linh chủng

16 - Chương 16: Tử Nguyệt hồ

17 - Chương 17: Nam Cung Tình

18 - Chương 18: Huyền Mẫu Xích Xà

19 - Chương 19: Ngàn năm Chu Cáp

20 - Chương 20: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ

21 - Chương 21: Nhổ cỏ tận gốc

22 - Chương 22: Thôn Thiên linh chủng

23 - Chương 23: Vô Tự Thiên Thư

24 - Chương 24 : Trường Sinh thành , Linh dược

25 - Chương 25: Tiêu Mộc đại sư

26 - Chương 26: Đệ tử ký danh

27 - Chương 27: Nhị long hí châu

28 - Chương 28: Hóa Long đan

29 - Chương 29: Hoàn mỹ khí hải!

30 - Chương 30: Giao Long thân thể

Xem hết