Vạn Cổ Thần Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.3/ 10 - 2603 phiếu
800 năm trước, Minh Đế chi tử Trương Nhược Trần, bị vị hôn thê của hắn Trì Dao công chúa giết chết, thiên kiêu một đời, liền như vậy ngã xuống. Tám trăm năm sau, Trương Nhược Trần một lần nữa sống lại, lại phát hiện vị hôn thê đã từng giết chết hắn, đã thống nhất Côn Lôn Giới, mở ra Đệ Nhất Trung Ương đế quốc, được xưng "Trì Dao Nữ Hoàng" .
 
Trì Dao Nữ Hoàng —— thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương; thanh xuân mãi mãi, bất tử bất diệt. Trương Nhược Trần đứng ở Chư Hoàng Từ Đường ở ngoài, nhìn Trì Dao Nữ Hoàng tượng thần, trong lòng bốc cháy lên hừng hực cừu hận liệt diễm, "Đợi ta trùng tu mười ba năm, dám gọi Nữ Hoàng dưới Hoàng Tuyền" .

Trích Đoạn

[email protected] 5 nguyệt phiếu

zanis 4 nguyệt phiếu

ongtip_cong 3 nguyệt phiếu

[email protected] 2 nguyệt phiếu

Tear0fAngels 2 nguyệt phiếu

[email protected] 2 nguyệt phiếu

[email protected] 2 nguyệt phiếu

vklqth1992 1 nguyệt phiếu

doanhtu 1 nguyệt phiếu

shaiha01 1 nguyệt phiếu

Xem hết

Chương 1202: Thế giới hình thức ban đầu

Chương 1201: Trấn sát

Chương 1200: Mục Thiên tiên sinh

Chương 1199: Cửu Hà Cấm Long Thuật

Chương 1198: Ba đại cao thủ

1 - Chương 1: Tám trăm năm sau

2 - Chương 2: Mở ra Thần Võ Ấn Ký

3 - Chương 3: Hoàng Cực Cảnh

4 - Chương 4: Thời Không Bí Điển

5 - Chương 5: Long Tượng Bàn Nhược

6 - Chương 6: Lâm Nính San

7 - Chương 7: Thiên Tâm Kiếm Pháp

8 - Chương 8: Võ Thị

9 - Chương 9: Ba năm trước chân tướng

10 - Chương 10: Ba mươi sáu điều kinh mạch đồ

11 - Chương 11: Lại phá cảnh giới

12 - Chương 12: Thanh Huyền Các

13 - Chương 13: Tần Nhã

14 - Chương 14: Xinh đẹp tuyệt thế

15 - Chương 15: Tứ ngưu chi lực

16 - Chương 16: Tiểu cực vị

17 - Chương 17: Vân Võ Quận Vương

18 - Chương 18: Cuối năm sát hạch

19 - Chương 19: Chấn động

20 - Chương 20: Vòng thứ hai sát hạch

21 - Chương 21: Thiết Bì Man Ngưu

22 - Chương 22: Một cấp thượng đẳng

23 - Chương 23: Săn giết Thanh Hỏa Lộc

24 - Chương 24: Đệ nhất

25 - Chương 25: Top 8

26 - Chương 26: Thắng bại

27 - Chương 27: Hỏa Xà thương pháp

28 - Chương 28: Ai mới là thiên tài?

29 - Chương 29: Nhất tâm nhị dụng

30 - Chương 30: Man Thần Trì

Xem hết