Vạn Giới Thiên Tôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 10/ 10 - 3 phiếu
Thiên là vật gì?

Cao cao tại thượng, uy nghiêm khó lường, là pháp tắc, là giới luật, là vô tình, là lãnh khốc.

Thiên ý, sao vậy?

Nhìn xuống chúng sinh, lo liệu mưa gió, tước đoạt thưởng phạt, tùy tính mà làm. Cho nên, Thiên ý không lường được, thương thiên không thể gần. Thuận theo mà làm, chưa hẳn đến lợi; làm trái phản nghịch, phúc họa khó định.

Thiên, giam cầm vạn vật như giếng sâu, hồng trần chúng sinh như bùn nhão.

Nhưng có một cái rất đơn thuần, lại kiên định cực kỳ ếch con ngồi giếng, cẩn thận thủ hộ lấy trong lòng nó một điểm nho nhỏ ánh sáng, mang theo nhất định phải cắn một miếng thịt thiên nga tín niệm, từng bước một từ hồng trần bùn nhão bên trong giãy dụa mà ra, từng bước một đi ra sâu không đáy ô uế giếng sâu.

Hắn mở ra miệng rộng hướng trong lòng mình thiên nga cắn lên thời điểm, không cẩn thận đem một phương này thương thiên cũng một ngụm nuốt vào!

Sở Thiên nói, nợ tiền, phải trả tiền; thiếu mệnh, muốn đền mạng.

Đây chính là Sở Thiên nhận định đơn giản nhất, lớn nhất kiên định nói lý.

Đạo lý kia, So Thiên Đại!!!!!

Tác giả định nghĩa nội dung: Thiết huyết.

Trích Đoạn

Chương 50: Mãng Hoang sấm sét (1)

Chương 49: Mãng Hoang dư nghiệt (2)

Chương 49: Mãng Hoang dư nghiệt (1)

Chương 48: Mưa gió tập Tân Châu (2)

Chương 48: Mưa gió tập Tân Châu (1)

1 - Phần đệm : Thanh Đồng Thần Mộc

2 - Chương 1: Sở thị Bán Tân Châu

3 - Chương 1: Sở thị Bán Tân Châu (2)

4 - Chương 2: Bạch Mãng Giang Ngư Đương Đầu

5 - Chương 2: Bạch mãng giang cá Đương Đầu

6 - Chương 3: Ngư đương đầu quy củ (1)

7 - Chương 3: Ngư đương đầu quy củ (2)

8 - Chương 4: Thanh lưu tiểu Trúc hồng cô (1)

9 - Chương 4: Thanh lưu tiểu Trúc Hồng cô (2)

10 - Chương 5: Phẩm tính cao thượng chỉ có chuột

11 - Chương 5: Phẩm tính cao thượng chỉ có chuột

12 - Chương 6: Bí thuật cùng kim lân cá chép to

13 - Chương 6: Bí thuật cùng kim lân cá chép to

14 - Chương 7: Thân kiêm lượng chức học sĩ (1)

15 - Chương 7: Thân kiêm lượng chức học sĩ (2)

16 - Chương 8: Tân Sơn thư viện (1)

17 - Chương 8: Tân Sơn thư viện (2)

18 - Chương 9: Để hắn vĩnh viễn không bao giờ

19 - Chương 9: Để hắn vĩnh viễn không bao giờ

20 - Chương 10: Tầng tầng khảm ngươi một đao

21 - Chương 10: Tầng tầng khảm ngươi một đao

22 - Chương 11: Đem theo số tiền lớn mà rêu rao

23 - Chương 11: Đem theo số tiền lớn mà rêu rao

24 - Chương 12: Nguyệt Hắc Phong cao răng nanh khẩu

25 - Chương 12: Nguyệt Hắc Phong cao răng nanh khẩu

26 - Chương 13: Sở Thiên đột kích ngược (1)

27 - Chương 13: Sở Thiên đột kích ngược (2)

28 - Chương 14: Năm bộ bên trong thất phu cơn giận

29 - Chương 14: Năm bộ bên trong thất phu cơn giận

30 - Chương 15: Công tử như ngọc (1)

Xem hết