Đây là Vạn Giới ở giữa đầu mối then chốt, cấu kết lấy vô số thế giới thông đạo.

Phàm Nhân, Hồng Miêu Lam Thỏ, Cơ Hoang, Transformers, Vũ Lâm Ngoại Truyện, Cương Thi hệ liệt, Thượng Cổ Quyển Trục, Grimm...

Đây là từng cái xuyên qua thế giới tu hành bản thân cố sự.

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

Converter Trung Cấp
89
47407
66698

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận