Đánh giá
Đã có 11 người đánh giá
Nội dung giới thiệu vắn tắt 【 【 lão lý sách mới « ngạo Cổ Thần hoàng » ) )

Vân Trung Tử giới thiệu vắn tắt

【 Phúc Đức Chân Tiên ) Xiển Giáo môn hạ, thánh nhân đệ tử, Chuẩn Thánh Đại Viên Mãn tu vi! !

【 Luyện Khí Đại Sư ) sơn trại thủy tổ, Tiên Thiên Chí Bảo cũng chạy không thoát hắn phỏng chế!

【 Luyện Đan Đại Sư ) đi theo thánh nhân Lão Tử học Luyện Đan, Cửu Chuyển Kim Đan nhưng luyện thành!

Đề cử Toái Mạch

vote
10
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • MaKiemLong đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    5 tháng trước
DragonTOP Avatar

DragonTOP

Level: 0
Nghèo Rớt Mồng Tơi
7
3681
2510

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận


MaKiemLong 5