Vạn Vực Linh Thần

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.2/ 10 - 85 phiếu
Một đời bá chủ, chịu khổ phản bội, bị bốn mươi chín cái cường giả vây công, chết thảm Vạn Kiếp Sơn, sống lại một lần, hắn lại muốn lên đỉnh phong;

Quật khởi mạnh mẽ, giết vào Loạn Tinh Vực, chém hết mười vạn cường giả, ngộ Sinh Tử Sát Đạo, xung kích chí cao Thần vị!

Thảo Luận Trích Đoạn


Chương 1434: Tử Tinh

Chương 1433: Thực sự là duyên phận

Chương 1432: Thầy trò gặp mặt không quen

Chương 1431: Bảy thế lực lớn hội tụ

Chương 1430: Đi tới thất tinh chiến trường

1 - Chương 1: Tiếu ngạo thiên hạ, không ai dám

2 - Chương 2: Song sinh Linh Hải

3 - Chương 3: Mười cái kim tệ

4 - Chương 4: Thư Nhã

5 - Chương 5: Ác nô

6 - Chương 6: Ngươi thì tính là cái gì

7 - Chương 7: Khẩu chiến quần già

8 - Chương 8: Chỉ cần ba ngày

9 - Chương 9: Luyện Thể Dịch

10 - Chương 10: Một quyền

11 - Chương 11: Lập uy

12 - Chương 12: Thiên Tàn Linh Thể

13 - Chương 13: Ngươi không có mắt sao?

14 - Chương 14: Phát tiết sát ý

15 - Chương 15: Định ca cứu ta

16 - Chương 16: Linh Bảo Các

17 - Chương 17: Thư Nhuận Tuyết lễ ra mắt

18 - Chương 18: La gia khiêu khích

19 - Chương 19: Cút xa một chút cho ta

20 - Chương 20: Ngươi có dám hay không chiến

21 - Chương 21: Chiến đấu đột phá

22 - Chương 22: Vọng Hư Đan

23 - Chương 23: Từ gia không người sao?

24 - Chương 24: Từ Nhân Học khiếp sợ

25 - Chương 25: Luyện Sư Công Hội

26 - Chương 26: Hội trưởng đại nhân

27 - Chương 27: Hỏa Nguyên Thạch thay Hỏa Nguyên

28 - Chương 28: Đệ tử ký danh

29 - Chương 29: Hủ Cốt Thần Thủy

30 - Chương 30: Thiên Tàn Thần Quyết

Xem hết