Vĩnh Hằng Chi Tâm

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.4/ 10 - 1174 phiếu
Một bộ truyện của Khoái Xan Điếm, tác giả của các bộ truyện nổi tiếng như Chúa Tể Chi Vương, Tiên Hồng Lộ, Tiên Hà Phong Bạo. Ngoại môn đệ tử Trần Vũ, thể nội sáp nhập vào một viên Thần Ma trái tim. Trái tim, là sinh mệnh trung tâm, thân thể trí mạng chỗ yếu. Mà đối Trần Vũ tới nói, trái tim nhưng là phòng ngự mạnh nhất một điểm, cũng để cho hắn có vượt qua Yêu thú, Thần Thú vô hạn tiềm lực. Từ đó, hắn bước lên một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, rung động đến tâm can huyền cơ hành trình. Thiên tài như mây chi, thiên kiêu có một không hai. Tông môn như rừng chi, ta chủ chìm nổi. Vạn tộc huy hoàng chi, vượt giới đại chiến. P/s: Siêu phẩm ra lò ae ơi! Truyện mới dc cv, đang f5.

Trích Đoạn


Chương 1042: Sớm biết như vậy, sao lúc trước

Chương 1041: Trụy Tinh Thần

Chương 1040: Tôn Thiên Long đánh tới

Chương 1039: Hủy diệt một đội

Chương 1038: Một quyền giết một người

1 - Chương 1: Thủy Tinh Kỳ Thạch

2 - Chương 2: Trái tim dung hợp

3 - Chương 3: Tiến triển cực nhanh

4 - Chương 4: Mục Tuyết Tình

5 - Chương 5: Võ kỹ đại thành

6 - Chương 6: Ăn bám danh hào

7 - Chương 7: Trận chiến mở màn Thiết Tông

8 - Chương 8: Sơ hiển thân thủ

9 - Chương 9: Hùng Vương túi mật

10 - Chương 10: Hung hãn Trần Vũ

11 - Chương 11: Chém Hùng Vương

12 - Chương 12: Niềm vui ngoài ý muốn

13 - Chương 13: Thiên Võ Các

14 - Chương 14: Đồng Tượng Công

15 - Chương 15: Tiến giai Thông Mạch

16 - Chương 16: Đường về

17 - Chương 17: Gia tộc chân tướng

18 - Chương 18: Đồng da thân

19 - Chương 19: Sơ kiến Trần Dĩnh Nhi

20 - Chương 20: Đồng Bì đại thành

21 - Chương 21: Hồng Hồ Tam Sát

22 - Chương 22: Một quyền cắt ngang

23 - Chương 23: Luyện Tạng ra tay

24 - Chương 24: Bạo Vũ Lê Hoa Châm

25 - Chương 25: Vân Sát khoe oai

26 - Chương 26: Khắc hết Đại Sát

27 - Chương 27: Từ trên trời giáng xuống

28 - Chương 27: Từ trên trời giáng xuống

29 - Chương 28: Khoảng cách

30 - Chương 29: Nửa đường chặn giết

Xem hết