Vĩnh Hằng Chí Tôn

Chương 913: Thái Ất Huyền Thủy trận pháp

Theo Yêu tộc bị đánh tàn, Thâm Lam vị diện cục diện triệt để ổn định lại.

Tiếp xuống một mấy ngày này, thỉnh thoảng có đỉnh cấp Thánh Quân hoặc Thánh Chủ rời đi Thâm Lam vị diện.

Có là trở lại riêng phần mình nguyên bản địa phương, có là thông qua Đông Lân đại lục thời không thông đạo, tiến về những tinh vực khác xông xáo.

Trong lúc đó, Thâm Lam Kiếm Chủ mời Lý Phù Trần tiến về thần nhưng, nơi đó có cấp bậc cao hơn kiếm khách công hội.


Bất quá Lý Phù Trần cự tuyệt, Tinh Vực cấp kiếm khách công hội hắn khẳng định sẽ đi, nhưng không phải hiện tại.

. . .

Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái, năm năm trôi qua.

Đối võ giả tầm thường tới nói, 5 năm tuyệt đối là tương đương dài dằng dặc, dù sao tuổi thọ của bọn hắn, cũng liền một hai trăm năm.

Đối với Thánh Quân tới nói, 5 năm cũng chính là chợp mắt thời gian.

"Hợp Nhất cảnh bảy trọng cảnh giới."

Có sung túc Cực Phẩm linh thạch, có các loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, lại thêm Nguyên Cực Kiếm công cũng đột phá đến Nhất lưu cực cảnh cấp độ, Lý Phù Trần tốc độ tu luyện, đã không thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, một ngày vạn dặm còn tạm được.

"Theo Thạch Phủ Thánh Chủ nói, Nhân tộc chỉ có đem tu vi đẩy lên tới Hợp Nhất cảnh chín trọng cảnh giới, mới có tư cách lĩnh hội vô thượng võ học, không biết thật giả."

Lý Phù Trần một lần cùng Thạch Phủ Thánh Chủ nói chuyện phiếm lúc, từ đối phương khẩu bên trong biết được như thế một cái truyền ngôn.

Mà đầu này truyền ngôn lai lịch, cũng là Thạch Phủ Thánh Chủ quan sát một bản cổ tịch lúc phát hiện.

Cổ tịch bên trên thống kê qua Nhân tộc chín mươi tám vị Thiên Quân, mỗi một vị Thiên Quân đều là tại đạt tới Hợp Nhất cảnh chín trọng cảnh giới về sau, phương mới trở thành Thiên Quân.

"Đoán chừng hơn phân nửa là giả."

Lý Phù Trần nở nụ cười.

Nhân tộc Thiên Quân, cái nào không phải bỏ ra chí ít 100 ngàn năm mới trở thành Thiên Quân, mà 100 ngàn năm đều không thể đem tu vi tăng lên tới Hợp Nhất cảnh chín trọng cảnh giới, chỉ có thể nói thiên phú quá kém, nhưng thiên phú kém người, há có thể trở thành Thiên Quân?

Cái này căn bản là một cái nghịch lý.

Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, nói không chừng thật đúng là dạng này, muốn nghiệm chứng, Lý Phù Trần cũng chỉ có thể tại Hợp Nhất cảnh cửu trọng tu vi trước đó, tìm hiểu ra vô thượng kiếm pháp.

Ông!

Mãnh liệt trận pháp ba động, từ cách đó không xa truyền đến.

"Nhanh bố trí xong?"

Lý Phù Trần lách mình xuất hiện tại Quy Giáp Thánh Chủ một bên.

Xoa xoa trên đầu mồ hôi, Quy Giáp Thánh Chủ hưng phấn nói: "Kiếm Chủ, không phụ kỳ vọng, nhiều nhất ba ngày thời gian, trận pháp liền có thể bố trí thành công."

Lần này có thể nhanh như vậy, thật có chút vượt quá Quy Giáp Thánh Chủ đoán trước, hắn ẩn ẩn có dự cảm, mình trận đạo, chỉ sợ lại đi tới một bước dài, khoảng cách có thể bố trí cực Phẩm Thánh chủ cấp trận pháp, đã không xa.

Ba ngày sau, trận pháp bố trí thành công, tiếp đó, Quy Giáp Thánh Chủ lại hỗ trợ bố trí một chút phụ trợ trận pháp cùng cảnh giới trận pháp, tổng cộng cộng lại, không sai biệt lắm có lục trọng trận pháp.

"Kiếm Chủ, thử một chút trận pháp lực phòng ngự."

]


Quy Giáp Thánh Chủ đề nghị.

"Tốt."

Lý Phù Trần rút ra một thanh siêu nhất lưu cực đạo bảo kiếm, một kiếm chém về phía trận pháp.

Hoa!

Như là một kiếm trảm ở trong nước, theo độ sâu gia tăng, lực cản kịch liệt biến lớn, cuối cùng, kiếm khí cũng liền đi tới ba thành chiều sâu, lực đạo liền tiêu hao hầu như không còn.

"Thật mạnh lực phòng ngự, không hổ là thượng phẩm Thánh Chủ cấp trận pháp."

Lý Phù Trần gật đầu tán thưởng.

"Kiếm Chủ, làm sao không cần ngươi vô thượng bảo kiếm thử một chút."

Quy Giáp Thánh Chủ nói.

"Đừng nóng vội."

Lý Phù Trần cười cười, rút ra Lục Thiên kiếm.

"Vạn Kiếm Quy Tông."

Theo Lý Phù Trần một kiếm đánh ra, vạn đạo kiếm ảnh hóa thành một đạo kiếm ảnh, đâm vào trong trận pháp.

Một thành chiều sâu.

Hai thành chiều sâu.

Ba thành chiều sâu.

. . .

Kiếm ảnh tiến lên tốc độ cực nhanh, nhìn Quy Giáp Thánh Chủ tê cả da đầu.

Cuối cùng, kiếm ảnh dừng lại tại bát thành rưỡi chiều sâu tả hữu.

"Trận pháp này tên gọi là gì?" Lý Phù Trần rất hài lòng.

Mặc dù hắn biết thượng phẩm Thánh Chủ cấp trận pháp, hẳn là có thể kháng trụ mình toàn lực một kiếm, nhưng tận mắt nhìn đến về sau, vẫn là hết sức kinh ngạc.

Quy Giáp Thánh Chủ lấy lại tinh thần, nói: "Môn này trận pháp gọi Thái Ất Huyền Thủy trận pháp, am hiểu nhất phòng ngự, đồng thời cũng gồm cả lấy công kích hiệu quả, có thể diễn sinh ra Thái Ất Huyền Thủy thần lôi oanh kích địch nhân."

Quy Giáp Thánh Chủ vung tay lên, vô số lôi cầu từ trong trận pháp bay ra.

Rầm rầm rầm!

Lôi cầu lăng không bạo tạc, uy lực không sai biệt lắm tương đương với một vị đỉnh cấp Thánh Quân một kích toàn lực.

"Không sai, không sai."

Lý Phù Trần càng hài lòng hơn.


Có Thái Ất Huyền Thủy trận pháp, mang ý nghĩa đỉnh cấp Thánh Quân đã hoàn toàn không đáng chú ý, đến lại nhiều đỉnh cấp Thánh Quân, đều sẽ bị Thái Ất Huyền Thủy thần lôi oanh thành tro tàn, Thánh Chủ đối mặt vô số thần lôi cũng muốn chịu không nổi, đoán chừng cũng liền đỉnh phong Thánh Chủ có thể toàn thân trở ra.

"Thái Ất Huyền Thủy trận pháp hạch tâm có hai nơi, một cái là Nguyên Khí trì, một cái là Thái Ất Huyền Thủy đồ đằng trụ, dưới tình huống bình thường, nếu như Nguyên Khí trì bên trong không có bất kỳ cái gì nguyên khí, dựa vào hấp thu thiên địa nguyên khí duy trì trận pháp, một khi nhận mãnh liệt công kích, nhiều nhất chỉ có thể duy trì một ngày thời gian, mà một khi Nguyên Khí trì chứa đựng đầy nguyên khí, nhận mãnh liệt công kích thì, thì có thể duy trì thời gian một năm."

"Vì sao không nhiều làm mấy cái Nguyên Khí trì?"

Lý Phù Trần hỏi.

Quy Giáp Thánh Chủ nói: "Một cái Nguyên Khí trì đã đủ rồi, song Nguyên Khí trì bố trí mười phần phiền phức, muốn bao nhiêu hoa rất nhiều thời gian, nhiều Nguyên Khí trì, ta tạm thời còn bố trí không ra, lại, Thái Ất Huyền Thủy trận pháp, ngoại trừ có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, cũng có thể hấp thu võ giả chân khí, mà Thái Ất Huyền Thủy đồ đằng trụ, liền là dùng đến hấp thu võ giả chân khí, cho nên, chỉ cần Thánh Quân đủ nhiều, duy trì trận pháp thời gian, chưa hẳn so Nguyên Khí trì kém."

"Thì ra là thế."

Lý Phù Trần gật gật đầu.

Tiếp đó, Quy Giáp Thánh Chủ đem Thái Ất Huyền Thủy trận pháp đủ loại chi tiết đều nói cho Lý Phù Trần.

"Kiếm Chủ, nếu như không có chuyện gì, ta muốn trước về Thời Sa thành."

Nên lời nhắn nhủ đã giao phó xong, Quy Giáp Thánh Chủ dự định rời đi.

Giống bọn hắn loại này lâu dài ngốc tại ngoại giới Thánh Chủ, sẽ rất ít đi vào nào đó cái vị diện bên trong.

Dù sao tại vị diện khác bên trong, nhận áp chế để bọn hắn quá khó tiếp thu rồi.

"Tốt, ta đưa ngươi rời đi."

Lý Phù Trần tỏ ra là đã hiểu.

Chỉ chốc lát sau, hai người tới Đông Lân đại lục, thông qua thời không thông đạo, hai người lại tới Cổ Thạch tinh vực.

"Quy Giáp Thánh Chủ, còn xin đừng nên bại lộ chỗ này thời không thông đạo."

Lý Phù Trần thành khẩn nói.

Quy Giáp Thánh Chủ trịnh trọng gật đầu, "Kiếm Chủ yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ không bại lộ."

Hắn biết, một chỗ thông hướng đối phương vị diện thời không thông đạo trọng yếu bao nhiêu, nếu để cho hữu tâm chi người biết, đủ để dẫn phát một tràng tai nạn.

"Vậy xin đa tạ rồi."

Lý Phù Trần kỳ thật cũng không sợ Quy Giáp Thánh Chủ bại lộ thời không thông đạo.

Thứ nhất, những này thời không thông đạo thời khắc đều đang biến hóa lấy vị trí, trừ phi là Thiên Quân, bằng không, rất khó lập tức xác định vị trí.

Thứ hai, thời không thông đạo không sử dụng lúc, nhỏ bé vô cùng, không cẩn thận quan sát, gần như không sẽ phát hiện.

Cả hai kết hợp với nhau, ngoại trừ Thiên Quân, căn bản không người có thể tìm tới.

Sở dĩ thỉnh cầu Quy Giáp Thánh Chủ không cần bại lộ, chủ yếu là lấy phòng ngừa vạn nhất.

Đương nhiên, coi như lui 10 ngàn bước nói, có người phát hiện chỗ này thời không thông đạo, điều động đại lượng Thánh Chủ cấp cường giả xâm lấn Thâm Lam vị diện, Lý Phù Trần cũng không sợ chút nào, cùng lắm thì liền để người sói Lý Phù Trần tiến về Thâm Lam vị diện, đến lúc đó, đến bao nhiêu Thánh Chủ chết bao nhiêu Thánh Chủ.

 

Tận Thế là Địa ngục của kẻ yếu, Thiên Đường của kẻ mạnh. Tử Vong Kỵ Sĩ người đại diện cái chết Tận Thế Chi Tử Vong Kỵ Sĩ

Góp ý cho trang chủ

3269 bình luận


 • 100%

  Tìm đâu được thể loại truyện như vậy nữa nhĩ. Tập trung tu hành, phiêu lưu, ngộ đạo. Không cocc, không lão quái vật trùng sinh ăn hiếp con nít .

  dienma200 · Luyện Khí Tầng 36 phút trước · Thích · Trả lời


 • 10%

  Lần đầu tiên bại

  01643525638 · Luyện Khí Tầng 22 giờ trước · Thích · Trả lời


  • 100%

   Nếu main dùng lục thiên kiếm thì có lẽ ngang tay. Cơ mà chỉ là luận bàn chứ ko phải sinh tử chiến nên ko dùng tránh để lộ cũng là hợp lý

   [email protected] · Phàm NhânTrả lời


  • 100%

   Ông này chuẩn thiên quân mà...main nhà ta mới 7 tầng...lên 8 tầng là ông này hít bụi

   hainam01 · Phàm NhânTrả lời


 • 99%

  ko biết bao h a main mới buff lên thiên quân nhỉ

  minhkhanhtran · Luyện Khí Tầng 12 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 77%

  Lần đâu thấy anh Trần bị bại @@

  [email protected] · Luyện Khí Tầng 72 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 79%

  Chap 1 lại theo motip cũ đấu phá thương khung -_-

  [email protected] · Luyện Khí Tầng 84 giờ trước · Thích · Trả lời


  • 100%

   Tại đọc nhiều r nó thế . Bây h mở đầu toàn motip cũ thôi vì nó bão hòa r . Quan trọng là diễn biến thôi . Chứ nhiều truyện kết thúc lãng vãi .

   [email protected] · Phàm NhânTrả lời


 • 38%

  lang nhân lý phù trần sắp lên thiewn quân rồi hóng ***

  [email protected] · Trúc Cơ Tầng 27 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 35%

  có chương mới rồi ad

  dung12345 · Trúc Cơ Tầng 48 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 12%

  kiếm lời lớn

  tungymhy1010 · Luyện Khí Tầng 810 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 100%

  Sao tác không bug cho main lên kiếp chi thử đi nhỉ?

  van_chau · Phàm Nhân1 ngày trước · Thích · Trả lời


  • 100%

   Buff kiếp chi thủ thì thành tựu vạn kiếp bất diệt thể chơi vs thiên quân đc rồi

   [email protected] · Phàm NhânTrả lời


  • 38%

   chắc phải gặp tụi bất tử quân đoàn trc r hút sạch bất tử chi lực r ms lên

   [email protected] · Trúc Cơ Tầng 2Trả lời


  • 51%

   buff vừa lên là thiên quân, lên viên mã sẽ là vô địch bán thần

   ₪ܨ๖ۣYuki ₪ · Nguyên Anh Tầng 7Trả lời


  • 35%

   thần chi thủ mới đánh đc bán thần nha bạn

   dung12345 · Trúc Cơ Tầng 4Trả lời


  • 38%

   thần chi thủ lad cải tạo cơ thể thành thần, thần chi thủ chủ nhân chưa full cả kiêpa chi thủ chắc vô thượng thiên quân thôi

   [email protected] · Trúc Cơ Tầng 2Trả lời


  • 38%

   thần chi thủ thật phải qua map của thần , thấy bảo lão chủ nhân của thần chi thủ chỉ xài lực chi thủ thui đã dsủ rong ruổi khắp vuz trụ rồi

   [email protected] · Trúc Cơ Tầng 2Trả lời


  • 3%

   Bạn trên nhầm rồi. Kiếp chi thủ đã vượt trội so với bán thần ko ít rồi. Chủ nhân trước của thần chi thủ là cực kì lợi hại bán thần, tung hoàng hầu như vô địch mà cũng chỉ là kiếp chi thủ cảnh giới thôi. Kiếp chi thủ là vô thượng luyện thể pháp môn. Vô thượng chân khí công pháp còn không đủ so sánh được với vô thượng luyện thể công pháp, mà vô thượng luyện thể công pháp càng không có tư cách so sánh với vô thượng luyện thể pháp môn. Bạn hiểu rồi chứ?

   [email protected] · Phàm NhânTrả lời


  • 3%

   Còn thần chi thủ chắc tương ứng với hoá thần cảnh rồi, ko phải thứ bán thần có thể so được

   [email protected] · Phàm NhânTrả lời


  • 38%

   thần chi thủ chủ nhân đã luyện full vạn kiếp bất diệt thể đâu

   [email protected] · Trúc Cơ Tầng 2Trả lời


 • 10%

  Sắp được buff rồi

  01643525638 · Luyện Khí Tầng 21 ngày trước · Thích · Trả lời