Võ Đạo Bá Chủ

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.6/ 10 - 969 phiếu
Người có tam hồn thất phách, bảy phách tráng, có thể vật lộn giao long; tam hồn thăng, nhưng tay hái nhật nguyệt!

Thiếu niên La Phong si tình ba năm, lại đổi lấy vô tình phản bội! Đoạt xá dung hợp về sau, hắn thân có năm hồn mười bốn phách, thành là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt, mang theo bá đạo chi thế, quét ngang hoàn vũ bát hoang!

Trích Đoạn


Chương 1903: Ngũ Vân Thành, nơi thị phi!

Chương 1902: Hồ yêu truyền thuyết, mưa gió

Chương 1901: Mất tích đao khách!

Chương 1900: Thử đao,

Chương 1899: Mới đao pháp!

1 - Chương 1: Tiện nhân !

2 - Chương 2: Một quyền oai

3 - Chương 3: Hổ Khiếu Quyền

4 - Chương 4: 1,500 cân sức lực lớn !

5 - Chương 5: Xấu xí không là của ngươi sai

6 - Chương 6: Dạy ngươi hai chiêu

7 - Chương 7: La Phong thắng , một bồi mười

8 - Chương 8: Ném đi vạn kim

9 - Chương 9: Ngươi thua rồi !

10 - Chương 10: Hậu thiên thiên tài

11 - Chương 11: Phất to

12 - Chương 12: Đằng Long Bộ

13 - Chương 13: Đệ nhất yêu nghiệt

14 - Chương 14: Sợ vãi tè rồi

15 - Chương 15: Mỹ nữ tiểu đội trưởng tới

16 - Chương 16: Trừng phạt mỹ nữ tiểu đội

17 - Chương 17: Song Song đột phá

18 - Chương 18: Rác rưởi không bằng

19 - Chương 19: Sấm Vương giải thi đấu

20 - Chương 20: Hổ Phách Đao

21 - Chương 21: Anh hùng xuất thiếu niên

22 - Chương 22: Trọng Nhạc Đao Pháp

23 - Chương 23: Ba chiêu giết cuồng mãng

24 - Chương 24: Một quyền chiến thắng

25 - Chương 25: Tam đại thiên tài

26 - Chương 26: Đánh tới sảng khoái mới thôi

27 - Chương 27: Một quyền câm miệng

28 - Chương 28: Muốn gán tội cho người khác

29 - Chương 29: Thắng tùy ngươi

30 - Chương 30: Thập đại Sấm Vương kim tọa

Xem hết