Đánh giá
Đã có 15 người đánh giá
Địa liệt thiên băng, thế giới kinh biến, hung thú hoành hành!

Nhân tộc thân có phong ấn!

Phương đông xưng là bí tàng, phương tây xưng là khóa gien, phong tỏa Nhân tộc ức vạn năm.

Sau tai nạn, một loại hoạt tính vật chất tràn ngập thiên địa, kích thích nhân loại mở ra tự thân bí tàng, phá vỡ khóa gien, Giác Tỉnh tự thân tiềm lực.

Tai nạn hay là đại thế?

Lại nhìn Chu Sơn mở ra nhân thể bí tàng, thực hiện vô địch Giác Tỉnh!
Mới nhất
1 giờ trước

Đề cử

vote
3
Nguyệt phiếu
74
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

DarkHero Avatar

DarkHero

Level: 3
69
62229
44160

Vinh danh bảng

loading


thai_tuan_95@ 20
vuthanhkgkg123 20
Tranquangkhaiqq97 20
bemap341@ 14