Vô Địch Hoán Linh

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.4/ 10 - 79 phiếu

Nhung Khải Toàn - đệ tử thuộc chi thứ của Nhung gia, căn nguyên chi linh, có được năng lực triệu hồi vô hạn.


Linh thể được triệu hồi sẽ không vì linh lực hết đi mà biến mất, linh thể có được trí tuệ, có thể tự hành tu luyện và tấn chức.

Bằng vào kĩ năng triệu hồi linh thể cường hãn mà Nhung Khải Toàn đã tạo nên một con đường tu hành trong vô tận đại thế giới.

Thương Thiên Bạch Hạc (còn gọi là chim Cò, hay Cò già) là tác giả của các bộ [ Thương Thiên Phách Huyết ],[ Dị Giới Quang Não Uy Long ],[ Vũ Thần ],[ Chiến Thiên ],[ Tạo Thần ] tổng thể hơn mấy ngàn vạn chữ, toàn bộ đều hoàn thành nên mọi người yên tâm bộ mới của Cò sẽ không thái giám đâu mà lo...chỉ sợ đầu voi đuôi chuột thì có thôi.

Trích Đoạn

Chương 418 Phá không mà đi (đại kết cục)

chương 417 Thế giới phần cuối

Chương 416 Linh hồn tẩy rửa

Chương 415 tiến vào sông dài

chương 414 đi, vẫn là lưu!

1 - Chương 1: Người bị thương

2 - Chương 2: Dị biến

3 - Chương 3: Thân thể quỷ dị

4 - Chương 4: Ngưng tụ chân khí

5 - Chương 5: Nhung thị bổn gia

6 - Chương 6: Thí Kim đường

7 - Chương 7: Linh đường

8 - Chương 8: Yêu nghiệt

9 - Chương 9: Thất thủ

10 - Chương 10: Tụ Linh Thuật

11 - Chương 11: Linh giả

12 - Chương 12: Phiên chợ

13 - Chương 13: Rất không nói đạo lý

14 - Chương 14: Huyết khí chi dũng

15 - Chương 15: Linh giả chi uy

16 - Chương 16: Ta, không phục!

17 - Chương 17: Hiên lão ra mặt

18 - Chương 18: Không giống người thường

19 - Chương 19: Phong Ấn thuật

20 - Chương 20: Gia tộc người tới

21 - Chương 21: Người một nhà

22 - Chương 22: Đỉnh phong Võ sư

23 - Chương 23: Đặc thù linh thể

24 - Chương 24: Coi là tử địch

25 - Chương 25: Tụ Linh cốc

26 - Chương 26: Thuộc tính khảo thí

27 - Chương 27: Không thuộc tính

28 - Chương 28: Mưu đồ

29 - Chương 29: Linh thể tiến giai

30 - Chương 30: Võ giả chi tâm

Xem hết