Vô Địch Thánh Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.9/ 10 - 67 phiếu
Võ học tông sư sống lại thời đại thiếu niên! Mang theo trăm năm kinh nghiệm lại tu luyện từ đầu! Ý chí võ đạo vượt qua thiên tài yêu nghiệt! Các loại võ học công pháp một học liền tinh! Kiếp trước trong lòng tiếc nuối toàn bộ bù đắp! Kiếp này nghịch thiên quật khởi thành tựu Thánh Đế! Kiếp trước Chân long chân phượng vang danh thiên hạ! Kiếp này từ ta Long Thành kể ra vô địch! Truyện mới của ông EK, lấy bút danh khác là Cổ Thuần Dương viết.

Trích Đoạn

Chương 80: Vô địch Thánh Đế! (đại kết

Chương 79: Coi ngươi là lợn nuôi

Chương 78: Long Thành đại hôn

Chương 77: Đột phá Thiên Thánh

Chương 76: Bại Đại Thánh Chủ

1 - Chương 1: Sống lại!

2 - Chương 2: Huyết Luân Nhãn

3 - Chương 3: Rồng có vảy ngược

4 - Chương 4: Long Phi Thức!

5 - Chương 5: Giang Tuyết Tình

6 - Chương 6: Hoàng giai hậu kỳ

7 - Chương 7: Thần Long Liệt Hải

8 - Chương 8: Cường huyết nước thuốc

9 - Chương 9: Phi Tinh Kiếm Pháp

10 - Chương 10: Nam Phong thành

11 - Chương 11: Đánh Cược Đài

12 - Chương 12: Tinh La Kỳ Bố

13 - Chương 13: Khoái đao Lộ Phi Tinh

14 - Chương 14: Hoàng Thiếu Thiên

15 - Chương 15: Thắng liên tiếp 4 tràng

16 - Chương 16: Ngươi đây là tự tìm

17 - Chương 17: Khai Sơn Thủ

18 - Chương 18: 10 bước huyết sát

19 - Chương 19: 7 thắng liên tiếp!

20 - Chương 20: Bôn Lôi Chưởng

21 - Chương 21: Thắng liền đi

22 - Chương 22: Hoàng giai đỉnh cao

23 - Chương 23: Hóa cảnh, thanh như vỡ núi

24 - Chương 24: Giáo biểu muội luyện kiếm

25 - Chương 25: Đem người đánh khóc

26 - Chương 26: Niên tế thử thách

27 - Chương 27: 8 hạt châu toàn lượng

28 - Chương 28: Chấn động toàn trường

29 - Chương 29: Không có thiên tài nhất, chỉ có

30 - Chương 30: Chân chính yêu nghiệt thiên tài!

Xem hết