Vô Địch Thiên Hạ

 • DarkHero Avatar
  DarkHero
 • 3030 lượt xem
 • 1882 chữ
 • 15:26 - 19/03/17

Chương 2245: Tiến về Thánh Môn tổng bộ

Nhìn xem Lưu Thừa bộ dáng thận trọng, Hoàng Tiểu Long nói: "Chờ một chút ta và các ngươi cùng đi gặp Đỗ Tuyên châu chủ đi."

Mặc dù hắn là Thánh Tử, nhưng là Đỗ Tuyên thân là một châu chi chủ, tương đương với một phương cương vực đại thần, chưởng quản một châu, nếu đối phương cũng đích thân tới, Hoàng Tiểu Long cũng không tốt tự cao tự đại, làm sao cũng phải nghênh một chút.

Tôn Hoa Ca cùng Lưu Thừa hai người nghe chút, đều là thở dài một hơi.


Sau khi, hai người lại xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long một ít chuyện, lúc này mới thối lui , đợi lát nữa lại đến xin mời Hoàng Tiểu Long.

Sau hai giờ, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa hai người đến đây xin mời Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long liền cùng Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa cưỡi Thánh Môn phân đàn ngồi xe, tiến về Bích Lạc Triều đô đại môn.

Hoàng Tiểu Long mang tới Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người.

Thấy vậy, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa hai người không khỏi cười khổ, mang mấy cái nho nhỏ Thiên Quân đi nghênh đón một cái châu chủ? ! Đoán chừng đây là thánh địa lần đầu tiên lần thứ nhất đi.

Nhưng là đây là Hoàng Tiểu Long quyết định, bọn hắn cũng không dám lắm miệng.

Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới Bích Lạc Triều đô đại môn trước đó, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới lúc, Bích Lạc Triều đô đại môn trước đó sớm đã đợi một đám người, có Bích Lạc Đế Hoàng Bích Lương, có Cửu Thiên môn, Bắc Đẩu Kiếm Tông, Phần Diệt cốc chúng phương cường giả.

Gặp Hoàng Tiểu Long đến, Bích Lạc hoàng đế Bích Lương bọn người tranh thủ thời gian quỳ lễ khấu kiến.

Hoàng Tiểu Long để đám người đứng lên, sau đó bồi đám người cùng nhau chờ Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ Đỗ Tuyên.

Không đến bao lâu, liền thấy phía trước không gian ầm vang đại động, một chiếc ôm theo thánh uy thuyền lớn phá không mà tới.

Mênh mông thánh uy từ thuyền lớn chữ 'Thánh' lan ra, đám người sợ hãi.

Tiếp theo, thuyền lớn lối ra mở ra, một đám người từ bên trong theo đuôi đi ra.

Đi ở trước nhất chính là mày rậm mắt to châu chủ Đỗ Tuyên, Đỗ Tuyên sau lưng thì là tóc trắng xoá hộ pháp đứng đầu Hồ Cảnh Nhất, Hồ Cảnh Nhất đằng sau thì là phân bộ Dương Xuân Mai các loại hộ pháp cùng cao thủ khác, bất quá, toàn bộ đều là Chí Tôn cao giai trở lên.

"Thánh Môn tổng bộ Chấp Pháp điện chấp sự Tôn Hoa Ca gặp qua Đỗ Tuyên châu chủ đại nhân!"

"Bích Lạc phân đàn đàn chủ Lưu Thừa khấu kiến Đỗ Tuyên châu chủ đại nhân cùng chư vị hộ pháp đại nhân!"

Khi Đỗ Tuyên đi tới lúc, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long, Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hựu Trạch, Bắc Đẩu Kiếm Tông tông chủ Vương Điền, Phần Diệt cốc cốc chủ Tần Chí Húc bọn người nhao nhao tiến lên hành lễ, đen sì quỳ đầy đất.

Ngoại trừ Tôn Hoa Ca khom người bên ngoài, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long, Đỗ Hựu Trạch, Vương Điền bọn người đều quỳ xuống đất.

Giữa sân, chỉ có Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó.

]

Lúc này, Đỗ Tuyên gấp bước lên trước, đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, một chân quỳ xuống: "Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ Đỗ Tuyên khấu kiến Thánh Tử điện hạ!"

Đỗ Tuyên mặc dù là Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ, một phương cương vực đại thần, ở trong Thánh Môn địa vị đồng đẳng với tất cả điện điện chủ, nhưng là, dù là hắn là Thiên Ngưu Lực Châu châu chủ, cũng muốn hướng Hoàng Tiểu Long đi quỳ một gối xuống lễ.

Đây là Thánh Môn quy củ, ngoại trừ Thánh Môn nguyên lão bên ngoài, những người khác phải hướng Thánh Tử đi quỳ lễ.

"Thiên Ngưu Lực Châu phân bộ hộ pháp đứng đầu Hồ Cảnh Nhất khấu kiến Thánh Tử điện hạ!" Sau đó, Hồ Cảnh Nhất cũng mau tới trước hướng Hoàng Tiểu Long một gối khấu kiến.

Tiếp theo, là phân bộ Dương Xuân Mai các loại hộ pháp cùng cao thủ trên trước khấu kiến Hoàng Tiểu Long.

"Đỗ Tuyên châu chủ xin đứng lên!" Hoàng Tiểu Long tiến lên, một tay đỡ dậy Đỗ Tuyên, sau đó đối với Hồ Cảnh Nhất bọn người nói: "Các vị mời lên."

Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất bọn người cám ơn Hoàng Tiểu Long, lúc này mới đứng lên.

Sau đó, Đỗ Tuyên để Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Lý Tuấn Long, Bích Lạc hoàng đế Bích Lương bọn người đứng dậy.

Tại đỡ dậy Đỗ Tuyên lúc, Hoàng Tiểu Long cảm ứng được Đỗ Tuyên thể nội lực lượng mênh mông, sâu không lường được kia, không khỏi ngưng tụ, đây chính là Chí Tôn thập giai hậu kỳ cường giả lực lượng? !

Theo Thánh Môn quy củ, chỉ có Chí Tôn thập giai hậu kỳ hoặc trở lên cường giả, mới có thể làm một châu chi chủ.

Đây là điều kiện cơ bản nhất.

Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa bọn người đem Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất bọn người đón về Thánh Môn phân đàn.

Thánh Môn phân đàn sớm đã chuẩn bị tốt tiệc rượu.

Tiệc rượu thiết nội điện cùng ngoại điện.

Hoàng Tiểu Long, Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa, Bích Lạc hoàng đế Bích Lương, Đỗ Tuyên, Hồ Cảnh Nhất cùng phân bộ chúng hộ pháp ngồi tại nội điện, Lý Tuấn Long, Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hựu Trạch, Bắc Đẩu Kiếm Tông tông chủ Vương Điền bọn người chỉ có thể ngồi ngoại điện.

Về phần gia tộc hoặc nhất lưu thế lực gia chủ khác cũng chỉ có thể ở bên ngoài cung kính chờ lấy, liên đới phần đều không có.

Sau một phen ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, Đỗ Tuyên cùng Hoàng Tiểu Long nói khởi hành tiến về Thánh Môn tổng bộ sự tình, hỏi Hoàng Tiểu Long ý kiến.

Hoàng Tiểu Long trầm ngâm một phen, đem thời gian định tại nửa năm sau.

Nửa năm này, hắn nghĩ kỹ tốt nuốt luyện hóa một chút Bích Lạc hoàng đế Bích Lương, Cửu Thiên môn môn chủ Đỗ Hựu Trạch bọn người hiến đi lên Thiên Địa Linh Đan, đem thực lực lại đề thăng một chút.

Nửa năm sau, hắn vẫn có niềm tin đột phá đến Chúa Tể cửu giai trung kỳ.

Tới lúc đó, lại cử động trước người hướng Thánh Môn tổng bộ.

Nghe Hoàng Tiểu Long đem thời gian định tại nửa năm sau, Đỗ Tuyên chần chờ một chút, liền gật đầu tuân theo Hoàng Tiểu Long ý tứ, bởi vì dựa theo Thánh Môn quy củ, Thánh Tử mới cần tại trong vòng một năm đến tổng bộ đưa tin đồng tiến đi lần thứ hai khảo hạch trắc nghiệm, Hoàng Tiểu Long chỉ cần trong một năm đuổi tới tổng bộ là được.

Lấy phân bộ phi thuyền tốc độ, từ Thiên Ngưu Lực Châu đuổi tới Thánh Môn tổng bộ, cũng liền ba tháng, thời gian hay là sung túc.

Tại Bích Lạc phân đàn, Đỗ Tuyên ngốc lưu lại hai ngày, hai ngày sau, liền quay trở về Thiên Ngưu Lực Châu châu thành, đợi nửa năm sau, lại đến tiếp Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ tiến về Thánh Môn tổng bộ.

Tại Đỗ Tuyên tại phân đàn ngốc lưu hai ngày, Hoàng Tiểu Long cùng nó cũng là xem như "Trò chuyện với nhau thật vui" .

Thời gian trôi qua, rất nhanh nửa năm trôi qua.

Đỗ Tuyên đúng hẹn mà tới, mang theo Hoàng Tiểu Long bắt đầu tiến về Thánh Môn tổng bộ.

"Thánh Tử điện hạ, ngươi cũng chỉ mang chút người này đến Thánh Môn tổng bộ?" Đỗ Tuyên gặp Hoàng Tiểu Long sau lưng chỉ đi theo Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người còn vài đầu Băng hệ Thần Thú, không khỏi một mặt quái dị.

Đối với Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ tới nói, chỉ có chút người này đi theo, đây cũng quá đơn sơ một chút.

Dựa theo Thánh Môn quy củ, Thánh Tử là có thể mang 1000 tên tùy tùng tiến vào Thánh Môn tổng bộ, dĩ vãng Thánh Tử mới xuất thế, bên người đi theo không có 1000 cũng có mấy trăm người, mà lại tuyệt đại bộ phận là cường giả Chí Tôn.

Hoàng Tiểu Long ngược lại tốt, vậy mà mang theo mấy cái Thiên Quân cảnh, vài đầu Băng hệ Thần Thú kia mặc dù không tệ, nhưng là cũng liền Chúa Tể cảnh mà thôi.

"Có mấy người là đủ rồi." Hoàng Tiểu Long đối với châu chủ Đỗ Tuyên cười một tiếng: "Tùy tùng mà thôi, muốn nhiều như vậy làm gì."

Hiện tại, Hoàng Tiểu Long chủ yếu là cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên, trước đột phá Chí Tôn cảnh lại nói , chờ đột phá Chí Tôn cảnh lại thu báo một nhóm Chí Tôn thủ hạ không muộn.

Đỗ Tuyên nghe vậy nửa cười giỡn nói: "Nếu là mỗi cái Thánh Tử điện hạ đều có thể cùng Hoàng Tiểu Long Thánh Tử điện hạ một dạng, chỉ đem mấy cái tùy tùng, Thánh Môn tổng bộ chỉ sợ muốn an tĩnh rất nhiều."

Hai người cười một tiếng.

Sau đó, phi thuyền cất cánh, lên đường cực tốc tiến về Thánh Môn tổng bộ.

Trên đường, Hoàng Tiểu Long ban ngày cùng Đỗ Tuyên nói chuyện với nhau, ban đêm thì tu luyện.

Nửa năm này, hắn sớm đã đột phá Chúa Tể cửu giai trung kỳ, bất quá, Chúa Tể cửu giai trung kỳ hay là quá thấp, Hoàng Tiểu Long đến toàn lực tu luyện, rút ngắn cùng nó Thánh Tử chênh lệch mới được.

Từ trong trí nhớ Vạn Trác Viễn, Hoàng Tiểu Long biết Thánh Tử khác, tuyệt đại bộ phận đều là Chí Tôn cao giai, thấp nhất cũng là Chí Tôn trung giai.

 

Thông linh hộp kiếm, bảo tháp trấn thiên, một ấn xé trời,vá lại trời xanh vĩnh sinh trường tồn Thông Thiên Kiếm Hạp

6789 bình luận


 • 1%

  ***. Chuyên kiểu khoe của để đối phương động tham niệm và sát tâm xong rồi bán hành.

  linh36878 · Hóa Thần Viên Mãn1 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 41%

  Thằng Long ngày càng khắm lọ, kiêu căng, rắm thối nhưng ai bảo nó là con cưng của tác đếch thằng nào ăn được nó

  Sliv3r · Kim Đan Tầng 41 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 29%

  Me 1c chỉ thấy khoe là bố mày giầu chung may thik j

  01699920466 · Luyện Khí Tầng 41 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 100%

  Có chuẩn sáng thế khí thì cũng phải có chuẩn sáng thế cường giả chứ nhỉ

  [email protected] · Phàm Nhân2 giờ trước · Thích · Trả lời


  • 41%

   Chuẩn sáng thế cường giả chắc là phải lĩnh ngộ hết 13 loại cực hạn còn chưa ai làm được

   Sliv3r · Kim Đan Tầng 4Trả lời


  • 23%

   Có r, dự là Thiên Cơ Các các chủ là chuẩn sáng thế nhé

   [email protected] · Luyện Khí Viên MãnTrả lời


 • 90%

  Đánh mẹ đi chào hàng cl gì

  [email protected] · Trúc Cơ Tầng 62 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 100%

  Đậu đánh thì đánh con mẹ nó đi lần nào cũng tới giờ đánh nhau mang của ra khoe. Chắc thằng tác nó giàu lắm cũng hay mang của ra khoe khè thiên hạ nên nó viết truyện y chang như vậy.

  Cry · Phàm Nhân2 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 36%

  giờ không khoe thiên phú nữa mà lại khoe tiền

  nguyenthehau1994 · Luyện Khí Tầng 62 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 9%

  Đệt mụ nó chứ, thằng tác nó làm gì ko biết

  Domuc · Luyện Khí Tầng 62 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 21%

  hóng 10 chương sau

  thienvu1409 · Luyện Khí Tầng 52 giờ trước · Thích · Trả lời


 • 100%

  tự kỷ khoe bảo vật, điên thật

  PhongThan · Luyện Khí Tầng 22 giờ trước · Thích · Trả lời