Lý Bạch: Trên đời này không có gì là trang bức giải quyết không được sự tình! Sướng!
Vai ác: Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, cởi sở hữu quần áo, cảm thụ được ngươi xâm nhập, ta tầm mắt đã mơ hồ……
Lý Bạch: Sướng!
Muội tử: Cứ như vậy bị ngươi chinh phục ~ cởi sở hữu quần áo ~ cảm thụ được ngươi xâm nhập ~ ta tầm mắt đã mơ hồ ~~

Truyện mới, có phần hơi yy chút, nvc không não tàn, đọc giải trí hay.

Do bên Trung ra chậm nên lịch ra chương là 2c/ngày nha

Cầu like, vote, đề cử.....
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
4,350
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

4
106
1000

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận


lahettrongtoalet 20