Võ Động Càn Khôn

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.1/ 10 - 263 phiếu

Trích:
Con đường tu luyện, là trộm Âm Dương, đoạt Tạo Hóa, xoay chuyển Niết Bàn, nắm giữ Sinh Tử, chưởng quản Luân Hồi. Cực hạn của võ học là phá Thương Khung, đổi Càn Khôn.

Trích Đoạn

Chương 1307: Ta muốn đem nàng tìm trở lại

Chương 1306: Cuối cùng một trận chiến

Chương 1305: Tiến vào tổ cảnh

Chương 1304: Phong ấn nghiền nát

Chương 1303: Luân Hồi

1 - Chương 1: Lâm Động

2 - Chương 2: Thông Bối Quyền

3 - Chương 3: Hồ nước cổ quái

4 - Chương 4: Bí mật của hồ nước

5 - Chương 5: Thạch Phù thần bí

6 - Chương 6: Bẩy âm

7 - Chương 7: Tầng 4 Thối Thể Dịch

8 - Chương 8: Xung đột

9 - Chương 9: Lâm Hoành

10 - Chương 10: Kim Ngọc Chi

11 - Chương 11: Âm Châu

12 - Chương 12: Thanh âm thứ 10

13 - Chương 13: Chữa thương

14 - Chương 14: Ngũ đẳng Âm Sát khí

15 - Chương 15: Tầng 5 Thối Thể

16 - Chương 16: Bát Hoang Chưởng

17 - Chương 17: Hạt Hổ

18 - Chương 18: Mầm mống Nguyên Lực

19 - Chương 19: Đột phá trước Tộc Bỉ

20 - Chương 20: Tộc Bỉ bắt đầu

21 - Chương 21: Lâm Vẫn

22 - Chương 22: Nghệ kinh toàn trường

23 - Chương 23: Top 3

24 - Chương 24: Toàn thắng

25 - Chương 25: Tiếp quản sự vụ Dịch: Hoàng

26 - Chương 26: Săn bắn

27 - Chương 27: Võ Học Quán

28 - Chương 28: Kỳ Môn Ấn, tàn quyển

29 - Chương 29: Biến hóa của Thạch Phù

30 - Chương 30: Tiểu thành

Xem hết