Vô hạn dị thú lưu.

Ta từ tiền sử tới, đến đây nghịch thương sinh.

Đường Kiêu trọng sinh thành thú, ở vô hạn Chủ Thần vị diện, cùng càng nhiều đồng dạng có được nhân loại trí tuệ ác ma hệ, nguyên tố hệ, mãnh thú hệ tiến hóa giả nhóm…… Triển khai chém giết!

Cướp biển vùng Caribê, chúng nó là lệnh người hoảng sợ đáy biển cự thú, nhấc lên vạn trượng sóng to……

Chiếc nhẫn vương, tử vong chi dực bóng ma đem bồi hồi ở trung thổ đại lục……
// Bắt đầu từ con sên, hãy xem main nghịch tập cắn nuốt các loại ma thú quái vật tiến hóa thành thần
// Vô hạn lưu, thể loại giống vô hạn khủng bố, ko ngừng luân hồi, ko ngừng chiến đấu thăng cấp!!!
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
27,675
Linh khí
155
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • lonelydrgon đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  8 tháng trước
 • HồngℵMông ℵThiênℵTôn đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • hunghung1369 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • Quanlieu123 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace buff Hỏa Tinh Châu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • aletx232 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  10 tháng trước
Converter Trung Cấp
57
29869
1032999

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

55 bình luận


thangbomace 95
lonelydrgon 25
Quanlieu123 10
hunghung1369 10
HồngℵMông ℵThiênℵTôn 10
aletx232 5