Vô hạn dị thú lưu.

Ta từ tiền sử tới, đến đây nghịch thương sinh.

Đường Kiêu trọng sinh thành thú, ở vô hạn Chủ Thần vị diện, cùng càng nhiều đồng dạng có được nhân loại trí tuệ ác ma hệ, nguyên tố hệ, mãnh thú hệ tiến hóa giả nhóm…… Triển khai chém giết!

Cướp biển vùng Caribê, chúng nó là lệnh người hoảng sợ đáy biển cự thú, nhấc lên vạn trượng sóng to……

Chiếc nhẫn vương, tử vong chi dực bóng ma đem bồi hồi ở trung thổ đại lục……
// Bắt đầu từ con sên, hãy xem main nghịch tập cắn nuốt các loại ma thú quái vật tiến hóa thành thần
// Vô hạn lưu, thể loại giống vô hạn khủng bố, ko ngừng luân hồi, ko ngừng chiến đấu thăng cấp!!!
Mới nhất
1 tuần trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
23,090
Linh khí
500
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • lonelydrgon đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • HồngℵMông ℵThiênℵTôn đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • hunghung1369 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • Quanlieu123 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace buff Hỏa Tinh Châu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • aletx232 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • thangbomace đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
13
5620
186174

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

54 bình luận


thangbomace 260
lonelydrgon 100
Quanlieu123 40
hunghung1369 40
HồngℵMông ℵThiênℵTôn 40
aletx232 20