Đại La Kim Tiên ngẫu nhiên Thời Không Vị Diện xuyên toa hệ thống, thu đồ đệ chủ giác, phân thân lịch luyện, sáng tạo chủ thần không gian.

"A, Mộng Yểm Không Gian? Cùng ta tranh đoạt nội dung cốt truyện Vị Diện, cướp ta sinh ý? Ân, trước phái cái phân thân qua đi dò thám ngọn nguồn!"

Lâm Nặc cười ha hả nhìn trước mắt bởi vì tư chất quá kém mà vô duyên Tiên Môn cô đơn thiếu niên: "Yêu, đây không phải chân mệnh thiên tử Vương Lâm sao? Lão Gia Gia hệ thống muốn hay không?"

"30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn!" Thiếu niên gương mặt phẫn nộ. Các loại, hắn tại sao là đối ta nói, cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, em gái ngươi

Cầu vote tốt. Vote 10* và thank .

Cầu Vote 9-10 . hãy giúp đỡ cvter vì khi bạn vote thì cvter mới có lương. hãy vì cvter hãy vì truyện bạn đọc mà vote .cám ơn mọi người


Bạn nào đọc truyện hk hợp thì xin lui ra nhẹ nhàng đừng coa để tay nhanh hơn nảo phán xét này nọ. Hoặc là chửi cvter hay troll vote . Bọn cvter bọn mình làm cực khổ lắm. 1c truyện có 150đ chưa tới nên mọi người coi như lòng tốt đừng có hại cvter. Thank

Trích Đoạn


Chương 123: Những năm kia, những người kia.

Chương 122: Siêu thoát!

Chương 121: Lão sư, thiếu nội tình các đệ

Chương 120: Hắn, đến rồi!

Chương 119: Đại kiếp trước bình an

1 - Chương 1: Sơ lâm Ngọc Lan Đại Lục tiểu

2 - Chương 2: Chủ thần không gian sơ thành

3 - Chương 3: Sơ lâm Resident Evil

4 - Chương 4: Ta chi đạo tên là Tử Vong

5 - Chương 5: Trở về cùng chuẩn bị

6 - Chương 6: Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Xuy

7 - Chương 7: Vô hình trang bức, trí mạng nhất

8 - Chương 8: Cao ngạo bá khí Diệp Cô Thành

9 - Chương 9: Cái kia 1 kiếm chém xuống chính

10 - Chương 10: Tử Vong Pháp Tắc

11 - Chương 11: Giáng lâm Hỏa Ảnh

12 - Chương 12: Utsugi Yugao

13 - Chương 13: Nhất là cái kia 1 cúi đầu thẹn

14 - Chương 14: Mộng Yểm không gian?

15 - Chương 15: Sóng Chi Quốc nhiệm vụ bắt đầu

16 - Chương 16: Trung Nhẫn khảo thí

17 - Chương 17: Konoha sụp đổ kế hoạch

18 - Chương 18: 3 thay mặt lão đầu, có cần hay

19 - Chương 19: Có thể chọn nhiệm vụ: Đánh

20 - Chương 20: Chúng ta là siêu cấp BOSS đội

21 - Chương 21: Ta Boss các đội hữu

22 - Chương 22: « Tây Du · Hàng Ma thiên » mở

23 - Chương 23: Chế định kế hoạch

24 - Chương 23: Đạo trưởng thực ngưu bức!

25 - Chương 24: Bạch đại sư mời các ngươi ăn

26 - Chương 25: Cảm hóa yêu quái, mau mời Tảo

27 - Chương 26: Nhân Quả Tuần Hoàn thế giới

28 - Chương 27: Mục tiêu Trư Cương Liệp

29 - Chương 28: Xuất phát

30 - Chương 29: Trư Cương Liệp vợ ngươi gọi

Xem hết