Vô Hạn Tối Thượng hệ thống

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.3/ 10 - 16 phiếu
Hừ Lâm Động Ngươi dám đụng vào Thanh Đàn muội ta treo ngươi
Hừ Tiểu Viêm bổn thiếu gia đã muốn huân nhi muội ngươi lấy gì theo ta
Hừ 1 Tên mục Trần như ngươi cũng dám tranh với ta Lạc li
ngươi a cái tên Vương Lâm tại sao cái khuôn mặt lúc nào cũng như thiếu nợ ngươi
..... :D anh em có thể đọc thể loại truyện YY của mình chủ yếu là vui nên ae cứ gạch đá thoải mái

Trích Đoạn

Động Phủ 1

Gặp gỡ...

Quay Về

Cơ Duyên vs kết giao

Đại Hoang Sâm Lâm

1 - Thiếu Gia nhân phẩm tốt.

2 - Đại Hoang Sâm Lâm

3 - Cơ Duyên vs kết giao

4 - Quay Về

5 - Gặp gỡ...

6 - Động Phủ 1