Xuyên việt biến thành "Thiên Hạ Đệ Nhất" bên trong Thiết Đảm Thần Hầu chất tử, tương lai Đại Minh Chính Đức Hoàng đế Chu Hậu Chiếu, cũng bởi vì linh hồn dung hợp, đạt được có được "Siêu cường sức quan sát" cùng "Đã gặp qua là không quên được" năng lực con mắt, vừa học được Hoàng Đế Nội Kinh.

Chu Hậu Chiếu có dã tâm của mình, bình Đại Tống, diệt Tùy Đường, hắn muốn thành lập một cái trước nay chưa có to lớn đế quốc, đồng thời đạt đến Võ Đạo đỉnh cao nhất.
Mới nhất
2 tháng trước

Đề cử

vote
29
Nguyệt phiếu
22
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • cucatoni ném đậu thúi DarkHero
    2 tháng trước
  • Winole đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

14 bình luận


Winole 20
cucatoni 2