Xuyên việt biến thành "Thiên Hạ Đệ Nhất" bên trong Thiết Đảm Thần Hầu chất tử, tương lai Đại Minh Chính Đức Hoàng đế Chu Hậu Chiếu, cũng bởi vì linh hồn dung hợp, đạt được có được "Siêu cường sức quan sát" cùng "Đã gặp qua là không quên được" năng lực con mắt, vừa học được Hoàng Đế Nội Kinh.

Chu Hậu Chiếu có dã tâm của mình, bình Đại Tống, diệt Tùy Đường, hắn muốn thành lập một cái trước nay chưa có to lớn đế quốc, đồng thời đạt đến Võ Đạo đỉnh cao nhất.

Đề cử

vote
29
Nguyệt phiếu
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • Winole đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    2 tuần trước
DarkHero Avatar

DarkHero

Level: 3
73
70052
414

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận


Winole 20