Xuyên việt biến thành "Thiên Hạ Đệ Nhất" bên trong Thiết Đảm Thần Hầu chất tử, tương lai Đại Minh Chính Đức Hoàng đế Chu Hậu Chiếu, cũng bởi vì linh hồn dung hợp, đạt được có được "Siêu cường sức quan sát" cùng "Đã gặp qua là không quên được" năng lực con mắt, vừa học được Hoàng Đế Nội Kinh.

Chu Hậu Chiếu có dã tâm của mình, bình Đại Tống, diệt Tùy Đường, hắn muốn thành lập một cái trước nay chưa có to lớn đế quốc, đồng thời đạt đến Võ Đạo đỉnh cao nhất.
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
164,491
Linh khí
11
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • unknow616 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    4 tháng trước
  • cucatoni ném đậu thúi DarkHero
    8 tháng trước
  • Winole đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    10 tháng trước

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

19 bình luận


Winole 5
unknow616 5
cucatoni 1