Xuyên qua đến 《 Thiên Long Bát Bộ 》 thế giới, chính mình còn thế nhưng thành Mộ Dung Phục đại ca, Mộ Dung gia tộc đại công tử. . .

Không quan hệ, hệ thống giao diện nơi tay, hết thảy đều không phải vấn đề!

Bạch sam thiếu niên khách, trường kiếm hành thiên nhai! Hào kiệt ngàn ngàn vạn, duy ta xưng đệ nhất!

《 Thiên Long Bát Bộ 》 chỉ là một cái bắt đầu, 《 Ỷ Thiên Đồ Long 》, 《 Thần Điêu Hiệp Lữ 》, 《 Tiếu ngạo giang hồ 》, 《 Đại Đường song long 》. . .

Liễu Phong mục tiêu rất đơn giản, chúa tể hết thảy, khống chế hết thảy. . .

*) Ngày 5c

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
75,221
Linh khí
275
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • thanlongbat đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • hagiangst buff Kim Sa Châu
  1 tuần trước
 • hagiangst đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • ronghaha2014 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • ronghaha2014 đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • daoduyduc đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • Ladygaga4123 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
Cù Lần Lầm Lì
2
116
145

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

56 bình luận


hagiangst 105
ronghaha2014 100
thanlongbat 50
daoduyduc 15
Ladygaga4123 5