Đối với muội tử lòng mang ý đồ xấu Doanh Mục Vũ không cẩn thận đi tới hơn hai ngàn năm trước Đại Tần, trở thành Doanh Chính con thứ hai, lại là một cái bị người ghét bỏ củi mục. Vốn đang lo lắng mình sống sót bằng cách nào?

Cũng may phát hiện cái này nguyên lai không phải cung đấu, mà là Anime, lại thêm Đao Thần hệ thống trợ giúp, tố nữ, trường sinh, cả hai hợp nhất, một thanh đao, trảm khắp thiên hạ, bá giả vô địch, vương giả không hối hận!

Nơi này là Tần Thời, là thuộc về Mục Vũ Tần Thời, làm ngọc đánh đàn, tuyết trắng khinh vũ, thiếu tư mệnh trong ngực, trong tay một thanh đao, quét ngang Chư Tử Bách gia!

PS: Đã Full 478c. Có đủ TXT. Cầu Like!! Cầu VOTE TỐT. Converter: MisDax

~~~~+~~~~+~~~~+~~~~+~~~~+~~~~+~~~~+~~~~+~~~~
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://truyencv.com/truyen-dang-boi/27446/

PS: 1/12 đăng. Thanks.

Trích Đoạn

Chương 182: Lời cuối sách (đại kết cục)

Chương 181: Đại quyết chiến (năm)

Chương 180: Đại quyết chiến (bốn)

Chương 179: Đại quyết chiến (ba)

Chương 178: Đại quyết chiến (hai)

1 - Chương 1:: Tần Hoàng phế tử (một)

2 - Chương 2:: Tần Hoàng phế tử (hai)

3 - Chương 3:: Chân chính trùng sinh

4 - Chương 4:: Tiềm Long (một)

5 - Chương 5: Nổi Giận

6 - Chương 6:: Xuất uyên

7 - Chương 7:: Muốn mang vương miện

8 - Chương 8:: Các phương phản ứng

9 - Chương 9: Kinh Thiên Minh

10 - Chương 10: Kinh Kha giết Tần

11 - Chương 11: Thuận gió mà lên

12 - Chương 12: Bá Đao

13 - Chương 13: Hàn Nguyệt

14 - Chương 14: Gió nổi lên

15 - Chương 15: Cầu tình

16 - Chương 16: Mục Vũ sách lược

17 - Chương 17: Theo quân xuất chinh

18 - Chương 18: Xuất phát

19 - Chương 19: Trận chiến mở màn

20 - Chương 20: Trảm tướng!

21 - Chương 21: Trảm tướng! (hai)

22 - Chương 22: Sở Quân

23 - Chương 23: Giao phong

24 - Chương 24: Một tiễn chi uy

25 - Chương 25: Bại vong

26 - Chương 26: Hạng Yến cái chết

27 - Chương 27: Chạy trốn

28 - Chương 28: Cơ quan Bạch Hổ

29 - Chương 29: Phẫn nộ

30 - Chương 30: Đại chiến tiên thiên

Xem hết