Võ Hiệp Vô Địch Vương Tọa

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.5/ 10 - 52 phiếu
( bay lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Võ hiệp chi vô địch vương tọa ) người hiện đại Vương Thư, chết bởi một trận ngoài ý muốn bên trong, trùng sinh tại thế giới võ hiệp... Dạo bước tại gió tanh mưa máu bên trong, du tẩu tại thây ngang khắp đồng chi hải. Lạnh nhạt cười yếu ớt, lao tới cái kia vô địch vương tọa!

Tiếu ngạo giang hồ -> Tiêu Thập Nhất Lang -> Việt Nữ kiếm -> Thiếu niên Trương Tam Phong -> Tam Thiếu Gia Đích Kiếm -> Lục Tiểu Phụng truyền kỳ -> Ỷ Thiên Đồ Long Ký -> Loan Đao Phục Hận-Nguyệt Tròn Thần Đao -> Thiên Long Bát Bộ -> Thủy Nguyệt Động Thiên -> Thần Điêu Hiệp Lữ -> Liên Thành quyết -> Hồn Kiếm (*Hoán Hoa Tẩy Kiếm Lục) -> Phong Vân -> Xạ Điêu Anh Hùng Truyện -> Thương Hải -> Tiểu Lý Phi Đao -> Tuyệt Đại Song Kiêu -> Còn Nữa ....

PS: Lấy được txt tới chương mới nhất nhưng ngán convert quá, để tui nhờ ông MisDax convert thử xem được ko.

Trích Đoạn


Chương 11: Tám năm

Chương 10: Ôn Phương Sơn

Chương 9: Tiểu nữ hài cùng tiểu nam hài

Chương 8: Luận giá trị lợi dụng cùng bị

Chương 7: Nhỏ ước định

1 - Chương 1: Trên đời không ta như vậy người

2 - Chương 2: Sính lễ

3 - Chương 3: Mượn kiếm phổ nhìn qua

4 - Chương 4: Tịch Tà Kiếm Phổ

5 - Chương 5: Đi Hoa Sơn

6 - Chương 6: Hôm qua Thanh Thành kiếm

7 - Chương 7: Liền là như thế thẳng thắn

8 - Chương 8: Trong rừng

9 - Chương 9: Thử kiếm

10 - Chương 10: Giết người nói chuyện phiếm

11 - Chương 11: Tru!

12 - Chương 12: Hoa Sơn bên trên

13 - Chương 13: Nhân sinh khó được mấy điên

14 - Chương 14: Tìm đường chết Điền Bá Quang

15 - Chương 15: Đánh nhau kịch liệt

16 - Chương 16: Lại nghe ta chậm rãi kể lại

17 - Chương 17: Đạp Vân Công

18 - Chương 18: Một trận giao dịch

19 - Chương 19: Đâu thèm hồng thủy ngập trời

20 - Chương 20: Trò cười

21 - Chương 21: Trao đổi

22 - Chương 22: Đại hội khai mạc

23 - Chương 23: Bao lớn thù a?

24 - Chương 24: Một kiếm tru sát

25 - Chương 25: Chớ có ở đây giả danh lừa bịp

26 - Chương 26: Giết người diệt khẩu?

27 - Chương 27: An bài

28 - Chương 28: Uỷ thác

29 - Chương 29: Thanh Ngọc Công

30 - Chương 30: Lục trúc ngõ hẻm

Xem hết