Vô tận rộng rãi mà mênh mông võ đạo thế giới.

Nơi này có vai vác Ngũ Nhạc, chân đạp vạn hà khủng bố võ giả, phá toái hư không là tất cả cuối cùng? Không! Nơi này vừa mới bắt đầu!

Ba vân quỷ bí giang hồ, thoải mái tràn trề tranh đấu, còn có chư Thế Giới luân hồi mạo hiểm!

Một vị xuyên qua thiếu niên, một đoạn diễn võ lệnh mang đến truyền kỳ...

Trích Đoạn

Chương 653: Đại kết cục

Chương 652: Tây bắc vương

Chương 651: Huyết Long

Chương 650: Tượng quy

Chương 649: Kim sơn