Đánh giá
Đã có 21 người đánh giá
Chân đạp sơn hà khắp nơi, tay bỏ nhật nguyệt tinh thần

Nhất niệm trời lật Địa Diệt

Thiếu niên từ Đông Thắng Thần Vực đi ra, trong lòng tuyệt thế huyết mạch, lấy được vô thượng Thần Quyết, mang theo Bất Tử Chân Phượng, xông đại thiên thế giới, Trảm Thiên các đại thiên kiêu, tru Quần Ma, một tay lay Thương Khung

Nhân vật chính là như thế nào thanh thiên hóa Long, vô lượng suốt đời ngươi xem một chút quyển sách này liền biết

Một đoạn đến chết không nghỉ khuynh thế chi luyến,

Một cái không rời không bỏ hồng nhan tri kỷ.

Một trận lề mề thiên địa đại chiến,

Một cái ta làm chúa tể tiệm kỷ nguyên mới

___________________________________________

Cầu 10*- Vote 9-10 sau mỗi chương!! Chân Thành Cám ơn...

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

43
34533
251563

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận