Võ Luyện Đỉnh

DS Chương Đề cử

Điểm: 3.3/ 10 - 3 phiếu
Nghịch cảnh trung trưởng thành, tuyệt địa cầu sinh, bất khuất không buông tha, mới có thể kham phá võ cực kỳ nói.
Lăng Tiêu Các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt dương khai ngẫu nhiên hoạch một quyển vô tự hắc thư, từ đây bước trên từ từ võ đạo.
******************

Trích Đoạn