thời đại hắc ám nam nhân, không phải ở trên chiến trường chết trận, chính là ở hương dã nhẫn nại, có người xưng vương xưng bá, có người không có tiếng tăm gì, gót sắt nổ vang dưới không ai có thể không đếm xỉa đến, đây chính là... Nam nhân số mệnh! Ở dị giới, truyền lưu thánh phụ vương quan trên thiết thập tự truyền thuyết, hắn một đời, là một bộ truyền kỳ, vĩnh viễn lưu truyền! (bài này vì là không tưởng nước ngoài lịch sử, thư bên trong hết thảy đều phát sinh ở dị giới)
Mới nhất
2 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
35,598
Linh khí
5
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

zickky09 Avatar

zickky09

Level: 3
84
72634
254813

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận


hoahongkogai1 5