Đánh giá
Đã có 7 người đánh giá
Đứng đầu văn vật tu bổ sư Tô Tiến, trọng sinh tại một cái Tân Thế Giới. Cố Cung biến thành phố đồ cổ, Nhạc Sơn Đại Phật suy sụp một nửa, Đôn Hoàng Bích Họa bị gió cát ăn mòn, Mạc Cao Quật biến thành Vô Đầu Quật. Văn vật hư hại, kỹ thuật chữa trị chạy mất. Mọi người cần lịch sử, mọi người không có lịch sử... ... . Tô Tiến, là vì cải biên cái thế giới này mà tới.
Mới nhất
3 ngày trước

Đề cử

vote
2
Nguyệt phiếu
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Soái Ca
22
13636
3788

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


  • 78%

    làm thợ thủ công ??

    tiepbn7 · Luyện Khí Tầng 71 tháng trước · Trả lời


Tranquangkhaiqq97 20
chunhattien 20