Thiên Công Poster
Đánh giá
Đã có 6 người đánh giá
9.8
Đứng đầu văn vật tu bổ sư Tô Tiến, trọng sinh tại một cái Tân Thế Giới. Cố Cung biến thành phố đồ cổ, Nhạc Sơn Đại Phật suy sụp một nửa, Đôn Hoàng Bích Họa bị gió cát ăn mòn, Mạc Cao Quật biến thành Vô Đầu Quật. Văn vật hư hại, kỹ thuật chữa trị chạy mất. Mọi người cần lịch sử, mọi người không có lịch sử... ... . Tô Tiến, là vì cải biên cái thế giới này mà tới.
Mới nhất
5 giờ trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ

Cùng tác giả

hao19 Avatar

hao19

Level: 3
Converter Trung Cấp
13
4059
7100

Vinh danh bảng

loading