Đánh giá
Đã có 28 người đánh giá
Tập võ, hóa linh, tu thần! Tu luyện tam đại cảnh giới! Mặc dù ngươi phong hoa tuyệt đại, thiên phú dị bẩm, tu luyện thành Thần Vương, kết quả là hồng phấn khô lâu, không người chống đỡ được thời gian trường hà xâm nhập! Liễu Thanh Lam một đời Thần Vương, mang theo Phong Thần Ngọc chuyển thế mà đến, mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến vô thượng cực cảnh, truy tìm kia mờ ảo vĩnh sinh đại đạo!
Mới nhất
21 giờ trước

Đề cử

vote
6
Nguyệt phiếu
120
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • minhquan88 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
    2 ngày trước
  • lean1231 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    2 tháng trước

Cùng tác giả

808 Avatar

808

Level: 3
May Mắn Hơn Người
81
70118
15284

Vinh danh bảng

loading


minhquan88 100
lean1231 20