Vô Thượng Huyết Đế

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.2/ 10 - 94 phiếu

Hiên Viên xưng đế , Bạch Hổ vi tôn! Thiếu gia ăn chơi Dịch Thu , ngẫu nhiên được Bạch Hổ Huyết Tôn truyền thừa , từ đó gà rừng biến Phượng Hoàng , bước trên nghịch thiên chi lộ người cản thì giết người , thần cản giết thần con đường nghịch thiên .


P/s Anh em like và vote 10 giúp mình nhé :D

- Truyện bắt đầu thu phí từ chương: 1147

- Giá mỗi chương thu phí: 50 đậu

- Các chương thu phí sẽ cho đọc miễn phí sau 10 ngày kể từ ngày đăng chương đó.

Trích Đoạn


Chương 1166: Trêu đùa ?

Chương 1165: Tranh đoạt Hàn Phong ngọc đỉnh

Chương 1164: Hàn Phong ngọc đỉnh

Chương 1163: Bẫy người

Chương 1162: Lại gặp Công Tôn Nhã

1 - Chương 1: Thiếu gia ăn chơi

2 - Chương 2: Bạch Hổ huyết mạch

3 - Chương 3: Không nên kinh sợ , chính là làm

4 - Chương 4: Vũ Kỹ Các

5 - Chương 5: Mộ Dung Thanh Tuyết

6 - Chương 6: Nhỏ máu xuyên thạch

7 - Chương 7: Trở thành Huyết Đỉnh Sư

8 - Chương 8: Anh hùng cứu mỹ nhân

9 - Chương 9: Điêu ngoa biểu tỷ

10 - Chương 10: Hắc y đạo tặc

11 - Chương 11: Một kích trí mạng

12 - Chương 12: Dịch Thu cơn giận

13 - Chương 13: Mua dược liệu

14 - Chương 14: Luyện chế Tinh Huyết Đan

15 - Chương 15: Làm cái sinh ý

16 - Chương 16: Thiên đạo thù cần

17 - Chương 17: Thập phương huyết trì

18 - Chương 18: Huyền binh Thương Viêm Kiếm

19 - Chương 19: Đánh lén đắc thủ

20 - Chương 20: Toàn bộ giết chết

21 - Chương 21: Đại bỉ bắt đầu

22 - Chương 22: Thiên tài tiểu di tử

23 - Chương 23: Tấn cấp vòng thứ nhất!

24 - Chương 24: Bắt giết man thú

25 - Chương 25: Bát cấp man thú

26 - Chương 26: Âm hiểm tiểu nhân

27 - Chương 27: Gian kế thực hiện được

28 - Chương 28: Nụ hôn đầu tiên không có

29 - Chương 29: Tắm rửa giải độc

30 - Chương 30: Vương Hậu Sở Thị

Xem hết