Ở Mộng Tưởng Tinh Thần bên trong ta có thần bí cường đại huyết mạch lực lượng, có thể vượt lên trên chúng sinh, nhưng ta cần đối mặt các loại hài hoà hạn chế, đây là ta cùng nàng một trò chơi, một hồi Tổ Tôn giữa đánh cờ, một cái chơi vui trò chơi, cũng là một chơi ta trò chơi.

✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm, full 1k chương.

Truyện này ta cảm nhận là hay, main gia thế bá, sức mạnh bá, trong game chủng tộc duy nhất nhưng không quá imba, bị gia gia áp chế sức mạnh (thuộc tính ban đầu là [5 + chủng tộc tăng thêm + (thuộc tính tăng phúc bằng thuộc tính đời thực -100)], bị áp chế sức mạnh đời thực lẫn thuộc tính tăng phúc, rèn luyện lại để tinh luyện khí + đột phá giới hạn. tính cách ổn, bạn bè cả nhật, không chửi nhật như nhiều truyện võng du khác, có gái, vài chích loli, cốt truyện rành mạch.

Đang đọc và đánh giá là chất lượng. Vì vừa từ từ đọc vừa cv, nên 1 ngày tạm 50c.

Đề cử Toái Mạch

vote
10
Linh khí
95
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
178
158638
2833

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

30 bình luận


✓∕√๖ۣۜYurisa父 80
baovipnt506 10
darkarean 5