Đánh giá
Đã có 16 người đánh giá
Nhiếp Dương bị đuổi đi ra gia tộc, tiến vào trò chơi 《 cửu trọng giới 》 ngoài ý muốn thăng cấp một kiện trang bị, bị giết sau chỉ biết rớt cấp bậc, sẽ không rơi xuống thuộc tính, thăng cấp sau như cũ có thể gia tăng thuộc tính.

Người khác thăng cấp biến cường, ta rớt cấp còn có thể biến cường, thả xem ta rớt cấp thành thần
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
6,570
Linh khí
546
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

3
256
4

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

60 bình luận


vancodennay 80
trantoan 60
THANVUONG 40
ta0thubg 40
duonghaihuy19999 20
dovandong 20
ryanboss 20
quang16 2
sinhvientruongcao 2
nhokprohp 2