lưới du chi thần cấp cơ giới thợ săn giản giới : www.uukanshu.com ngươi vẫn còn ở vì hiếm hoi sủng vật cùng cực phẩm trang bị rầu rỉ sao ?
nhìn ta mang theo phi cơ đầu , con nhện thản khắc , tử thần 4000 , tốc cà phó bản , ngược giết BOSS !
cái gì phong tao đi vị , cái gì thần cấp ý thức , ở ta cơ giới pháo đài mang tới kim loại gió lốc trước mặt đều là mảnh vụn , thả nhìn ta trạm vén đến trời sáng !
khi ngươi vẫn còn ở vì săn giết cự long mà vui sướng lúc , ta chẳng qua là cười mà không ngữ !
“ thiếu niên , nghe nói qua cao gần sao ? ho khan , là ma có thể ky giáp , long ở to lớn ma có thể ky giáp trước mặt cũng bất quá là tiểu trùng tử . ”

Trích Đoạn

Chương 20 :ngọn lửa phần mộ

Chương 19: Giết người chỉ cần 2 tiếng

Chương 18: Tử thần tới

Chương 17: Bốc lửa đích video

Chương 16: Rung động ghi chép