Võng Du Chi Vô Hạn Miểu Sát

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.5/ 10 - 33 phiếu
Nhuyễn muội tử có hay không có? Quyết đoán có!

Bụng hắc loli có hay không? Quyết đoán có!

Hoàn mỹ nữ thần có hay không có? Quyết đoán có! Còn có cái gì?

Còn có kích tình bốn phía đích PK cùng cho ngươi thèm nhỏ dãi đích rơi xuống!

Muốn nhìn sao? Các loại muốn! Còn chờ cái gì?

—— Võng Du chi vô hạn one hit one kill, thỏa mãn thân đích hết thảy dục vọng! Mà lại xem khác loại Chiến Sĩ như thế nào chế bá giả thuyết đại lục!

đã full 1k7 chương. mọi người vote 9-10 điểm giùm mình. tks!!!

Trích Đoạn

Chương 1989: Ta muốn hạnh phúc (đại kết

Chương 1988: Lăng Ba Vũ trớ chú

Chương 1987: Mụ mụ

Chương 1986: Chật vật chiến đấu

Chương 1985: Ma tinh tình lữ hi sinh

1 - Chương 1: Gặp phải truyền thuyết

2 - Chương 2: Đau trứng chức nghiệp

3 - Chương 3: Bạo lực thêm điểm

4 - Chương 4: Kỹ năng thật Tmd thiếu!

5 - Chương 5: Ong thợ

6 - Chương 6: Tao ngộ ong chúa

7 - Chương 7: Cổ Hoặc đoàn đội

8 - Chương 8: Ong chúa = phong phú

9 - Chương 9: Thành thục Ngự Tỷ

10 - Chương 10: Bài danh 345

11 - Chương 11: Càn khôn một kích

12 - Chương 12: Liệt Diễm Sơn dê Vương

13 - Chương 13: Lửa cháy mạnh áo choàng

14 - Chương 14: Nghèo túng chiến sĩ Long Vũ

15 - Chương 15: Phụ thân

16 - Chương 16: Tao ngộ Bán Thú Nhân

17 - Chương 17: Làm ít công to

18 - Chương 18: Sát ý

19 - Chương 19: Xảo giết Bán Thú Nhân đội trưởng

20 - Chương 20: Thùng tiền thứ nhất

21 - Chương 21: Tao ngộ chiến hỏa

22 - Chương 22: Sinh tử quyết đấu xa luân chiến

23 - Chương 23: Cổ Hoặc minh thua thành

24 - Chương 24: Không cần thâu xuất

25 - Chương 25: Đầu độc quần da

26 - Chương 26: Cực phẩm lá trà

27 - Chương 27: Huấn luyện tay mơ

28 - Chương 28: Kỳ mộc Hung Giáp

29 - Chương 29: Lang lảnh đầy sao

30 - Chương 30: Lục huỳnh sáo trang

Xem hết