Đánh giá
Đã có 4 người đánh giá
Xuyên qua đến huyền huyễn thế giới , đăng nhập tiên hiệp trò chơi , đồng bộ trò chơi năng lực.

Lần này Nhậm Xán ngưu bức!

Cái gì! Ngươi biết ngự khí phi hành ? Được rồi , xem ta Súc Địa Thành Thốn.

Cái gì! Ngươi khổ luyện thân thể 30 năm , có Kim Cương Bất Hoại thân thể ? Đối với ta mà nói , không phải là một trương thạc kim phù sự tình sao?

Cái gì! Ngươi là đỉnh cấp đan sư , luyện đan không người nào có thể so với ? Được rồi , cho ta tài liệu , ta một cái trò chơi chỉ thị liền giải quyết.

Cái gì! Ngươi là nên vị diện người mạnh nhất ? Không người có thể địch ? Tốt lắm , ta đưa ngươi thuộc tính thanh linh , cho ngươi nếm thử một chút người yếu mùi vị.
Mới nhất
4 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
38,840
Linh khí
30
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Đẹp Trai Có Gì Sai
167
102344
2638

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

5 bình luận